Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2077. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini, stran 2682.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1. V prvi točki sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini (Uradni list RS, št. 17/92, 20/92, 26/92 in 36/92) se spremeni tabela tako, da se glasi:
1. Ljubljanska banka d.d. Ljubljana              114,2 mio. ECU
2. LB Kreditna banka d.d. Maribor               24,3 mio. ECU
3. Abanka d.d. Ljubljana                    29,2 mio. ECU
4. Nova Banka d.d. Ljubljana                  5,0 mio. ECU
5. Hipotekama banka d.o.o. Brežice               2,4 mio. ECU
6. Bank Austria mešana banka d.d. Ljubljana          44,8 mio. ECU
7. Probanka-Mešana banka d.d. Maribor              3,3 mio. ECU
8. Slovenska investicijska banka d.d. Ljubljana         2,9 mio. ECU
9. Stanovanjsko komunalna banka d.d. Ljubljana         22,8 mio. ECU
10. UBK banka d. d. Ljubljana                  2,4 mio. ECU
11. Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana      2,4 mio. ECU
12. Komercialna banka Triglav d.d. Ljubljana           2,4 mio. ECU
13. LB Komercialna banka d.d. Nova Gorica            24,3 mio. ECU
14. LB Splošna banka d.d. Celje                 18,4 mio. ECU
15. LB Splošna banka d.d. Koper                 30,9 mio. ECU
16. LB Gorenjska banka d.d. Kranj                22,0 mio. ECU
17. LB Dolenjska banka d.d. Novo Mesto             14,7 mio. ECU
18. LB Banka Domžale d.d. Domžale                4,5 mio. ECU
19. LB Banka Zasavje d.d. Trbovlje                3,4 mio. ECU
20. LB Posavska banka d.d. Krško                 3,4 mio. ECU
21. LB Splošna banka d.d. Velenje                5,4 mio. ECU
22. LB Koroška banka d.d. Slovenj Gradec             9,2 mio. ECU
23. LB Pomurska, banka d.d. Murska Sobota            9,2 mio. ECU
24. LB Razvojna banka d.d. Ljubljana               2,7 mio. ECU
Skupaj                             404.2 mio. ECU
2. V drugi točki sklepa se datum 15. septembra 1992" nadomesti z datumom: "15. oktobra 1992".
3. Ta sklep začne veljati dne 16. septembra 1992 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 8. septembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.