Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2076. Sklep o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (prečiščeno besedilo), stran 2681.

Na podlagi 8. točke 25. člena, tretjega odstavka 31. člena, drugega odstavka 33. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) se izdaja prečiščeno besedilo sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91, 32/92 in 44/92)
SKLEP
o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (prečiščeno besedilo)
1. Banka Slovenije obračunava za kredite in za vse druge terjatve Banke Slovenije obresti po splošni eskontni meri Banke Slovenije, če s tem sklepom ali z drugimi sklepi ni drugače določeno.
2. Banka Slovenije obračunava za lombardne kredite obresti po obrestni meri, ki je za eno odstotno točko višja od splošne eskontne mere Banke Slovenije.
3. Banka Slovenije obračunava in zaračunava zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom o obrestnih merah zamudnih obresti.
4. Banka in hranilnica, ki ne izpolni predpisane povprečne obveznosti obvezne rezerve po sklepu o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve, plača Banki Slovenije obresti po obrestni meri zamudnih obresti, predpisanih z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti.
Obresti iz prvega odstavka te točke se obračunavajo od zneska, ki pomeni razliko med obveznim in doseženim povprečnim zneskom izločene obvezne rezerve, za celotno obdobje, v katerem banka ali hranilnica ne izpolni obveznosti.
5. Od izločene obvezne rezerve bank in hranilnic na posebnem računu pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet, plača Banka Slovenije bankam in hranilnicam obresti, obračunane po obrestni meri 1% na leto.
6. Način obračunavanja, zaračunavanja in plačevanja aktivnih in pasivnih obresti Banke Slovenije je določen z navodili guvernerja.
7. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 2/91-92
Ljubljana, dne 8. septembra 1992
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.