Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2075. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije, stran 2681.

Na podlagi 8. točke 25. člena, tretjega odstavka 31. člena, drugega odstavka 33. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije
1. V 1. točki sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91 in 32/92 se za besedilom "če s tem sklepom" doda besedilo "ali z drugimi sklepi".
2. V 6. točki sklepa se na koncu stavka besedilo "s posebnim sklepom" nadomesti z besedilom "z navodili guvernerja".
3. V sklepu se na ustreznih mestih za besedo "banka" doda besedilo "in hranilnica".
4. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o načinu obračunavanja, zaračunavanja in plačevanja aktivnih in pasivnih obresti Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91).
5. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 2-2/92
Ljubljana, dne 8. septembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.