Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2070. Sklep o prenehanju mandata delegatu mag. Matjažu Šinkovcu, stran 2678.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90) je Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije na seji dne 22. julija 1992 sprejel naslednji
SKLEP
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je mag. Matjažu Šinkovcu na podlagi 7. točke prvega odstavka 29. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90) dne 22. 7. 1992 prenehal mandat delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, ker je nastopil delo oziroma funkcijo, ki je nezdružljivo s funkcijo delegata.
Št. 020-02/89-9/32
Ljubljana, dne 22. julija 1992.
Predsednik
Družbenopolitičnega zbora
Skupščine Republike
Slovenije
dr. Ludvik Toplak l. r.