Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992

Kazalo

1949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu, stran 2476.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe. (Uradni list SFRJ, št, 55/78 in 58/85) in v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) predpisuje minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo v soglasju z ministrom za trgovino in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu
1. člen
V 18. členu pravilnika o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/83 in 43/89) se številka »3,000.000« nadomesti s številko »100.000«.
2. člen
V 65. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Določba drugega odstavka ne velja za živilo iz 18. člena tega pravilnika.«.
3. člen
V 66. členu se 2. točka prvega odstavka spremeni in se glasi:
»2) živilo iz 18. člena tega pravilnika – če se toplotno obdela najmanj pri temperaturi pasterizacije in če ne vsebuje več kot 3,000.000 mikroorganizmov v 1 ml;
živila iz 20. in 25. člena ter drugega odstavka 26. člena tega pravilnika – če se toplotno obdelajo najmanj pri temperaturi pasterizacije;«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 1994.
Št. 321-1/92
Ljubljana, dne 30. julija 1992.
Minister
za zdravstvo, družino
in socialno varstvo
dr. Božidar Voljč l. r.
 
Soglašava:
 
Minister
za trgovino
Jože Jeraj, dipl. inž. agr. l. r.
 
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Jože Protner l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina