Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992

Kazalo

1948. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov in zavodov teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji, stran 2475.

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) in po predhodnem soglasju Predsedstva Republike Slovenije št. 830-01-16/92 z dne 10. 7. 1992 izdaja minister za obrambo
ODREDBO o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov in zavodov teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji
1
V odredbi o ustanovitvi štabov in zavodov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91, 15/91 in 18/92) se spremeni naslov tako, da se glasi »Odredba o ustanovitvi štabov, enot in zavodov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije«.
2
V 1. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 2. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovijo bojne enote s sedežem v vojašnici v Novem mestu in v vojašnici Cerklje na Dolenjskem.«
3
V 2. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 3. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovi bojna enota s sedežem v vojašnici Bohinjska Bela.«
4
V 3. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 4. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovijo bojne enote s sedežem v vojašnici v Pivki, vojašnici v Ilirski Bistrici in Izoli.«
5
V 4. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 5. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovita bojni enoti s sedežem v vojašnici Ivan Cankar na Vrhniki in v vojašnici v Šentvidu.«
6
V 5. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 6. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovi bojna enota s sedežem v vojašnici v Vipavi.«
7
V 6. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 7. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovita bojni enoti s sedežem v vojašnici generala Maistra v Mariboru in v vojašnici v Murski Soboti.«
8
V 7. točki odredbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi 8. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovi bojna enota s sedežem v vojašnici Celje.«
9
V 8. točki odredbe se v prvem odstavku besede »30. razvojna skupina« zamenjajo z besedami »specialna brigada«.
V drugem odstavku se črtajo besede »130. tehnični zavod in 520. učni center Ljubljana Šentvid« ter dodajo za osmo alineo besede: »730. učni center Ptuj«.
Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri Republiškem štabu za teritorialno obrambo se ustanovijo bojne enote za inženirstvo, RKBO, zveze, topništvo, protizračno obrambo, nadzor zračnega prostora in letalsko helikopterska enota ter enota za vojaško policijske naloge. Sedeže enot določi Republiški štab za teritorialno obrambo.«
10
V 9. točki odredbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mirnodobni sestav enot, določenih s to odredbo, se določi s formacijo enot.«
11
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801/3877
Ljubljana, dne 10. julija 1992.
Minister
za obrambo
Janez Janša l. r.

AAA Zlata odličnost