Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992

Kazalo

1907. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov, stran 2418.

Na podlagi 20. člena zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72) izdaja minister za pravosodje in upravo
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov
I
V navodilu za izvajanje zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 24/73) se za točko IX doda nova točka IXa, ki se glasi:
»IXa
Državni organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, pri enoti na sedežu temeljnega sodišča deponirajo podpise tistih svojih delavcev, ki so upravičeni za podpisovanje listin, za katere predpisi določajo, da se podpisi na njih overijo. Državni organ mora hkrati s podpisom svojega pooblaščenega delavca deponirati odtis pečata, katerega ta pooblaščeni delavec pri tem uporablja.«.
II
V celotnem besedilu navodila se besedi »občinsko sodišče« nadomestita z besedama »temeljno sodišče« v ustreznem sklonu.
V drugem odstavku točke III se besede »SFR Jugoslaviji« nadomestijo z besedami »Republiki Sloveniji«.
III
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-6/92-15
Ljubljana, dne 22. julija 1992.
Minister
za pravosodje in upravo
Miha Kozinc l. r.

AAA Zlata odličnost