Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992

Kazalo

1893. Zakon o spremembi zakona o bankah in hranilnicah, stran 2409.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o bankah in hranilnicah
Razglaša se zakon o spremembi zakona o bankah in hranilnicah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin dne 23. julija 1992 ter na seji Zbora združenega dela dne 29. julija 1992.
Št. 0100-91/92
Ljubljana, dne 29. julija 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O BANKAH IN HRANILNICAH
1. člen
V zakonu o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I) se 79. člen spremeni tako. da se glasi:
»Hranilno kreditna služba iz tretje točke 63. člena tega zakona je hranilnica, ustanovljena pri kmetijski ali obrtni zadrugi na način in pod pogoji, ki jih določa poseben zakon.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/91-12/11
Ljubljana, dne 29. julija 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost