Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992

Kazalo

1868. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti, stran 2388.

Na podlagi 5. točke 34. člena, 36. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
spremembi in dopolnitvi sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti
1. V sklepu o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti (Uradni list RS, št. 3/92) se spremeni 2. točka, ki se glasi:
"2. Banka Slovenije lahko daje bankam likvidnostne kredite iz 1. točke tega sklepa za določeno obdobje ali z vključitvijo v večerni medbančni denarni trg s krediti bankam prek noči.
Likvidnostni kredit za premoščanje občasnih likvidnostnih težav lahko Banka Slovenije daje tudi banki, pri kateri so likvidnostne težave nastale zaradi nepredvidljivih dogodkov."
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 16-1/92
Ljubljana, dne 20. julija 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.