Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1748. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, stran 2253.

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91 in 3/92) izdaja guverner Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1. V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92) se spremeni 6. točka, ki se glasi:
»6. Banke, ki vpisujejo in prodajajo blagajniške zapise v svojem imenu in za svoj račun o vsakem prenosu lastništva takoj oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh obvestijo Banko Slovenije.
Vsak prenos lastništva na drugo pravno osebo označi prenosnik na podlagi zaključnice ali drugega dokumenta o sklenjeni kupoprodaji na hrbtni strani potrdila o vplačilu blagajniškega zapisa Banke Slovenije v tujem denarju. Prenosnik potrdi prenos lastništva s podpisom in žigom. Kupec, ki postane zakoniti lastnik preveri zakonitost prenosa lastništva.
Banka Slovenije izplača blagajniški zapis Banke Slovenije v tujem denarju zadnjemu imetniku, ki predloži Banki Sloveniji zahtevo za izplačilo skupaj s potrdilom, iz katerega je razviden način pridobitve blagajniškega zapisa.«.
2. Sklep začne veljati z dnem podpisa. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. BZ-2/92
Ljubljana, dne 8. julija 1992.
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost