Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1740. Sklep o pripojitvi Občinske matične knjižnice Žalec k Zavodu za kulturo Žalec, p.o., stran 2249.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. junija 1992 sprejela naslednji
SKLEP
o pripojitvi Občinske matične knjižnice Žalec k Zavodu za kulturo Žalec, p.o.
I
Občinska matična knjižnica Žalec se pripoji k javnemu zavodu Zavodu za kulturo Žalec, p.o., tako da postane organizacijska enota v njegovi sestavi in posluje pod imenom
Zavod za kulturo, Občinska matična knjižnica Žalec, p.o.
II
Občinska matična knjižnica Žalec s pripojitvijo izgubi lastnost samostojne pravne osebe in se izbriše iz sodnega registra.
III
Organizacijska enota bo izvajala knjižnično dejavnost kot dejavnost posebnega pomena v skladu z zakonom in 19. členom statuta zavoda.
IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-01/92-03
Žalec, dne 23. junija 1992.
Predsednik
Skupščina občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost