Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1733. Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka, stran 2234.

Na podlagi 115. člena statuta občine Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/88) je Izvršni svet Skupščine občine Škofja Loka na svoji 82. seji dne 23. 6. 1992 sprejel
DOPOLNITEV PRAVILNIKA
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka
1. člen
V 2. členu pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 5/92 se doda točka
»f) subvencioniranje obrestne mere.«
2. člen
Za poglavjem IV. SO VLAGANJE se doda poglavje V. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE - s členi:
23. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne mere za posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije.
Višina obrestne mere lahko doseže največ do 50% obrestne mere poslovne banke ali druge finančne organizacije.
24. člen
Dokumentacija za subvencioniranje obrestne mere mora vsebovati:
a) vlogo, ki vsebuje: ime in priimek, naslov obratovalnice ali podjetja, šifro dejavnosti, opis dejavnosti, opis in predračunsko vrednost investicije, finančno konstrukcijo celotne investicije, število zaposlenih pred in po zaključeni investiciji;
b) pogodbo o dodelitvi posojila poslovne banke ali druge finančne organizacije.
25. člen
O subvencioniranju obrestne mere se med upravičencem do subvencije in Izvršnim svetom Skupščine občine Škofja Loka sklene ustrezna pogodba.«
3. člen
Zaporedje poglavij od V. do VII. in številke posameznih členov v teh poglavjih pravilnika se ustrezno spremenijo.
4. člen
Dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 313-07/74
Škofja Loka, dne 24. junija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Škofja Loka
Vincencij Demšar l. r.

AAA Zlata odličnost