Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1729. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta šola - vrtec Postojna, stran 2232.

Na podlagi 46. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) in na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine. Postojna na svoji 61. seji dne 30. 6. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta šola – vrtec Postojna
1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta šola -vrtec Postojna, ki ga je izdelal Projekt Nova Gorica v juniju 1992 pod št. 6-1-PAD/92.
2
Ureditveni načrt bo razgrnjen 1 mesec od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS na Krajevni skupnosti Postojna in v prostorih pred sejno sobo na občini Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
3
Pripombe in predlogi na javno razgrnjeni osnutek lahko dajo vsi zainteresirani v knjigo pripomb na kraju javnih razgrnitev ali pismeno na Zavod za urbanistično načrtovanje občine Postojna.
4
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, kateri datum bo naknadno sporočen preko krajevne skupnosti.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-1/92-10
Postojna, dne 30. junija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost