Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1726. Odlok o dopolnitvi odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec, stran 2231.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 11/80) in 2. člena odloka o določitvi in načinu odločanja zborov SO Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in IS SO Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec
1. člen
Dopolni se odlok o imenovanju ulic v naselju Logatec.
2. člen
1. člen odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec se dopolni z zaporednima številkama 65 in 66.
1. Ulica, katera se odcepi iz ulice Pod Grintovcem med hišnima številkama 18 in 19 severno in poteka na severu do poti s parcelno številko 1647/1 k.o. Blekova vas, se imenuje Zelena pot.
Območje ulice obsega tudi odcepe do posameznih stanovanjskih stavb na tem območju, kar je razvidno na kartografskem prikazu v merilu 1:2880.
2. Območje novoimenovane ulice Pl e s i š e se pričenja na odcepu ulice Martinj hrib pri stanovanjski stavbi last Mlinar Marte in Bernarda, Martinj hrib 8 in poteka proti J V v razdalji 150 m, kjer se del odcepi proti SV in del poteka še 120 m proti JV, potem pa zavije proti SV in poteka do železniške proge.
Območje ulice je vrisano v kartografskem prikazu v merilu 1:2880. Ulica je vpisana pod zaporedno številko 66.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-1/70
Logatec, dne 30. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost