Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1724. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah, stran 2230.

Na podlagi 95. čelna zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v. upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83, 4/87), ter 89. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je izvršni svet skupščine na 93. seji dne 30. 6. 1992 izdal
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah
1. člen
S to odredbo se določa trajanje, začetek in konec ter razporeditev delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2. člen
Delovni čas v upravnem organu se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 14. ure.
V primeru ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela lahko Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ (v nadaljnjem besedilu: funkcionar) določi, da upravni organ ali posamezne notranje organizacijske enote upravnega organa delajo tudi v soboto oziroma nedeljo.
3. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa med 15. in 16. uro oziroma v sredo med 16. in 17. uro ter v petek med 14. in 15. uro.
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja opraviti 40-urno delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje uredi funkcionar, ki vodi upravni organ.
4. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela, lahko funkcionar, ki vodi upravni organ s poprejšnjim soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Bežigrad razporedi delovni čas drugače, kot je določeno v 2. in 3. členu te odredbe.
5. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur mora biti označena na vidnem mestu v poslovnim prostorih upravnega organa.
6. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za delavce in občane, podjetja, zavode in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) so v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v ponedeljek pa še od 13. do 15. ure in v sredo do 13. do 16. ure.
7. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestiti stranke.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 13/84).
9. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 7. 1992.
Št. 152-1/91-3
Ljubljana, dne 30. junija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Igor Lavš l. r.

AAA Zlata odličnost