Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1720. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve, stran 2228.

Izvršni svet Skupščine občine Litija je na podlagi 16. člena zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76 in 42/86) in 1. člena odloka o cenah geodetskih storitev (ur. l. SRS, št. 41/83) ter 250. člena statuta občine Litija (ur. l. SRS, št. 28/83 in 16/87) na seji dne 30. 6. 1992 sprejel
SKLEP
o valorizaciji cen za geodetske storitve
1. člen
S tem sklepom se valorizirajo cene geodetskih storitev, ki jih za potrebe občanov, podjetij in drugih organizacij in skupnosti ter civilno pravnih oseb opravlja geodetska uprava občine Litija.
2. člen
Za geodetske storitve iz 1. člena tega sklepa se uporabljajo naslednje urne cene:
                          SIT
  – terensko geodetsko delo          1.395
  – pisarniško geodetsko delo         1.293
  – risarsko geodetsko delo           910
  – figurantsko geodetsko delo         719
3. člen
Za izvajanje posameznih storitev veljajo normativi Republiške geodetske uprave. Storitev se obračuna kot celota po ceni, ki velja ob zaključku storitve.
Navedeni ceni se dodajo še materialni stroški in stroški prevoza. V primeru prekinitve ali ustavitve postopka izvajanja storitve plača naročnik storitve vse stroške, ki so nastali do prekinitve ali ustavitve postopka. O stroških se izda račun.
V skladu z zakonom o prometnem davku oziroma tarifo davka od prometa storitev, se za storitve geodetske službe zaračuna 5% prometnega davka,
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/92.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451/27-5/92
Litija, dne 30. junija 1992.
Predsednik IS
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost