Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1719. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija, stran 2228.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85 ter 250. člena statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na 54. seji dne 30. 6. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za kritje dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija
1. člen
Del stroškov za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora plačujejo podjetja, organizacije, skupnosti in posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom in gojitvijo živali, po naslednjih tarifah za vsako žival:
                             SIT
  – za govedo in konje               115,00
  – za žrebeta, teleta in drobnico         87,00
  – za prašiče do 50 kg teže            24,00
  – za prašiče nad 50 kg teže            57,00
  – za perutnino                   0,60
  – za uplenjeno parkljasto divjad         87,00
  – za pse                     150,00
2. člen
Zavezanci plačujejo pristojbine iz 1. člena te odredbe:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali;
– ob prijavi in registraciji psa in pri prvem vsakoletnem cepljenju psov proti steklini;
– lovske družine pri prodaji uplenjene parkljaste divjadi.
3. člen
Za obračunavanje in pobiranje pristojbin po tej odredbi so pooblaščeni:
1. upravni organi, ki izdajajo zdravstvena spričevala za živali;
2. Veterinarski zavod »Ljubljanske regije« p.o. Grosuplje, Enota Litija, za pse ob rednem cepljenju proti steklini ali ob registraciji psa;
3. lovske družine z območja občine Litija, pri prodaji uplenjene parkljaste divjadi.
4. člen
Sredstva od obračunanih in pobranih pristojbin po tej odredbi se nakazujejo na račun številka 50150-630-6014104 – Občinske pristojbine za zdravstveno varstvo živali.
5. člen
Nadzor nad uporabo sredstev od pristojbin opravlja pristojna veterinarska inšpekcija.
6. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odredba, preneha veljati odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija (Uradni list RS, št. 2/92).
7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-5/89
Litija, dne 30. junija 1992.
Predsednik IS
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost