Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1717. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov za veterinarsko higiensko službo v občini Kamnik, stran 2226.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 119. člena statuta občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 6/86) je Izvršni svet občine Kamnik na seji dne 23. 6. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za kritje dela stroškov za veterinarsko higiensko službo v občini Kamnik
1. člen
Del stroškov neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora ter odstranjevanje neregistriranih psov plačujejo organizacije in podjetja ter posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom in gojitvijo živali sočasno s pristojbinami za zdravstvena spričevala in potrdila za živali, po naslednjih tarifah za vsako žival:
+--------------------------------------------+---------+
|                      |   SLT|
|- za goveda, konje, mezge, mule       |  115,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za žrebeta, osle in teleta (do 120 kg)  |  28,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- teleta do 200 kg, drobnica        |  87,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za prašiče do 50 kg            |  22,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za prašiče nad 50 kg           |  57,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za jagnjeta in kozličke do 3 mes. star.  |   6,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za perutnino               |   0,06|
+--------------------------------------------+---------+
|- za čebelji panj              |   9,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za čebele matice             |  12,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za kunce in zajce             |   0,60|
+--------------------------------------------+---------+
|- za mačke                 |  17,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za pse pri registraciji in cepljenju   |  150,00|
+--------------------------------------------+---------+
|- za vsako uplenjeno parkljasto divjad   |  88,00|
+--------------------------------------------+---------+
2. člen
Zavezanci poravnajo obveznosti iz 1. člena:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali,
– pri prvem vsakoletnem cepljenju psov proti steklini ali ob registraciji,
– lovske družine in Zavod za gojitev divjadi KOZOROG od vsake uplenjene divjadi polletno na podlagi evidence o odstrelu.
3. člen
Za pobiranje in obračunavanje pristojbin po tej odredbi so pooblaščeni:
1. upravni organi, ki izdajajo zdravstvena spričevala za živali;
2. Veterinarski zavod ljubljanske regije, DE Kamnik za pse ob rednem cepljenju proti steklini ali ob registraciji;
3. Lovske družine na območju občine in Zavod za gojitev divjadi KOZOROG.
Sredstva se odvajajo na račun št. 50140-840-015-3210 – Izvrševanje proračuna občine Kamnik za zdravstveno varstvo živali. Pri nakazilu teh pristojbin je treba navesti: »pristojbine za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel«. Na računu je treba ta sredstva voditi ločeno.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o pristojbinah za kritje stroškov za veterinarsko-higiensko službo v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 5/92).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-4/92-8
Kamnik, dne 23. junija 1992.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kamnik
Marija Sitar l. r.

AAA Zlata odličnost