Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1693. Odločba o razveljaviti odloka Skupščine občine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sklep o ustavitvi postopka za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991, stran 2219.

ODLOČBA IN SKLEP
Ustavno sodišče je na pobudo Marka Flajsa in drugih občanov iz Žalca v postopku za oceno zakonitosti odloka Skupščine občine Žalec o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 na seji dne 18. 6. 1992
I. odločilo:
Odlok Skupščine občine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 8/88) se razveljavi. Razveljavitev učinkuje po poteku šestih mesecev od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odločitev ima pravne učinke po prvem in drugem odstavku 414. člena ustave iz leta 1974 po poteku roka iz prejšnjega odstavka.
II. sklenilo:
Postopek za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Uradni list RS, št. 47/90 in 24/91) se ustavi.
Obrazložitev
Na podlagi pobude je ustavno sodišče s sklepom št. U-I-104/91-7 z dne 20. 2. 1992 začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku tega sklepa navedenih splošnih aktov, ker je menilo, da bo moralo oceniti, ali sta, v skladu z določbo 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 32/85 in 33/89). Ta določa, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Skupščina občine Žalec s sprejetjem odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 8/88) spremenila 17. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86 in 1/87), ki je do tedaj določal vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s tem da je pooblastilo za določanje vrednosti točke tega nadomestila prenesla na Izvršni svet Skupščine občine Žalec. V izvrševanju nanj prenesenega pooblastila je Izvršni svet Skupščine občine Žalec določil vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 z izpodbijanim sklepom, ki je s potekom tega leta nehal veljati.
Ustavno sodišče je ocenilo, da je občinska skupščina s prenosom zakonskega pooblastila, ki pooblašča njo, ravnala v neskladju s citirano določbo 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih. Zato je ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) občinski odlok razveljavilo z odložnim učinkom šestih mesecev, da bi preprečilo nastanek pravne praznine in občinski skupščini omogočila, da z odlokom določi vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Glede sklepa občinskega izvršnega sveta, ki je prenehal veljati s potekom leta 1991, pa je postopek za oceno tega splošnega akta ustavilo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS.
To odločbo in sklep je sprejelo ustavno sodišče v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
Št. U-I-104/91-I4
Ljubljana, dne 18. junija 1992.
Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

AAA Zlata odličnost