Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1992 z dne 15. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1992 z dne 15. 6. 1992

Kazalo

1509. Zakon o ustanovitvi Visoke kmetijske šole v Mariboru, stran 2095.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o ustanovitvi Visoke kmetijske šole v Mariboru
Razglaša se zakon o ustanovitvi Visoke kmetijske šole v Mariboru, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 11. junija 1992.
Št. 0100-76/92
Ljubljana, dne 11. junija 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o ustanovitvi Visoke kmetijske šole v Mariboru
1. člen
Ustanovi se Visoka kmetijska šola v Mariboru s sedežem v Mariboru.
2. člen
Visoka kmetijska šola v Mariboru izvaja kot visoka strokovna šola programe v visokem izobraževanju kmetijske usmeritve za pridobitev in izpopolnjevanje izobrazbe ter izvaja raziskovalno delo na področju kmetijstva.
3. člen
Visoka kmetijska šola v Mariboru začne izvajati program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v študijskem letu 1992/93.
4. člen
Visoka kmetijska šola v Mariboru prevzame vzgojnoizobraževalne, premoženjske in druge pravice in obveznosti Višje agronomske šole v Mariboru.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o Višji agronomski šoli v Mariboru (Uradni list LRS, št. 23/60 in Uradni list SRS, št. 4/71).
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/92-9/2-1
Ljubljana, dne 11. junija 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.