Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1231. Sklep o povečanju denarnih prejemkov vojaških invalidov in uživalcev družinske invalidnine s stalnim prebivališčem v Furlaniji - Julijski krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji, stran 1800.

Na podlagi prvega odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), 4. in 18. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 50. člena zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 31/86, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) je Vlada Republike Slovenije na 170. seji dne 7. maja 1992 sprejela
SKLEP
o povečanju denarnih prejemkov vojaških invalidov in uživalcev družinske invalidnine s stalnim prebivališčem v Furlaniji – Julijski krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji
I
Osebna invalidnina, družinska invalidnina, povečana družinska invalidnina, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek in stalni invalidski dodatek vojaških invalidov, družinskih članov padlih borcev in družinskih članov umrlih vojaških invalidov s stalnim prebivališčem v Furlaniji – Julijski krajini v Republiki Italiji se povečajo za 12,78 odstotka od 1. maja 1992 dalje.
II
Osebna invalidnina, družinska invalidnina, povečana družinska invalidnina, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek in stalni invalidski dodatek vojaških invalidov, družinskih članov padlih borcev in družinskih članov umrlih vojaških invalidov s stalnim prebivališčem v Deželi Koroški v Republiki Avstriji se povečajo za 6,71 odstotka od 1. maja 1992 dalje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 590-12/90-1/2-8
Ljubljana, dne 7. maja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost