Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1228. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992, stran 1798.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) izdaja vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992
1. člen
1. člen odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992 (Uradni list RS, št. 16/92) se spremeni in se glasi:
»Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je oproščeno plačila carine po 25. do 29. členu ter 32. in 53. členu carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 34/90, prečiščeno besedilo), se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v višini 8,5% carinske osnove.«
2. člen
V 3. točki 3. člena se za besedo »vozil« dodajo besede »ter njihovih delov in pribora«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »vozil« dodajo besede »ter njihovih delov in pribora«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »vozil« dodajo besede »ter njihovih delov in pribora«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-01/91-9/4-8
Ljubljana, dne 7. maja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost