Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1227. Odlok o višini in načinu plačevanja povračila za stroške kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu, stran 1797.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 28/75, 70/78, 54/86, 30/91), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slovenije
ODLOK
o višini in načinu plačevanja povračila za stroške kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu
1. člen
Za kritje stroškov kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem, prometu (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) plača izvoznik oziroma uvoznik povračila po tem odloku.
2. člen
Povračilo znaša glede na vrsto, maso in način prevoza pošiljk:
1. za vozovne, kamionske, letalske in kontejnerske pošiljke do 10 ton – 800 tolarjev, za vsako nadaljnjo tono oziroma vsako začeto tono pa še po 80 tolarjev,
2. za ladijske pošiljke do 30 ton – 700 tolarjev, za vsako nadaljnjo tono oziroma vsako začeto tono pa še 40 tolarjev,
3. za kosovne pošiljke z največ 5 tovorkov – 700 tolarjev, za vsaki nadaljnji tovorek pa še po 60 tolarjev.
3. člen
Ne glede na prejšnji člen znaša povračilo za konje za zakol in druge kategorije konj, razen plemenskih konj, ter za govedo za zakol, vštevši teleta, junce in junice 300 tolarjev na glavo.
4. člen
Če se na zahtevo stranke opravi kontrola kakovosti ponoči ali v nedeljo ali ob državnem prazniku, se povračila iz 2. in 3. člena povečajo za 100 odstotkov.
Za nočno delo po poprejšnjem odstavku se šteje delo od 19. do 6. ure.
5. člen
Zajemanje vzorcev proizvodov, za katere je predpisano, da morajo najprej na analizo, se povračilo iz 2. člena tega odloka poveča za 50 odstotkov.
6. člen
Povračilo potnih stroškov se plača v višini zneska kilometrine, določene za zaposlene v republiških državnih organih.
7. člen
Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 700 tolarjev.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se preneha uporabljati odlok o višini in načinu plačevanja povračila za stroške kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 32/91).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-13/92-3/1-8
Ljubljana, dne 7. maja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost