Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1224. Sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, stran 1796.

Izvršni svet Skupščine občine Žalec je na podlagi 3., 4. člena in, 8. točke 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) ter 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) na seji dne 5. maja 1992 sprejel
SKLEP
o višini obveznega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se investitorjem oziroma prosilcem zaračunava obvezen prispevek v višini:
                                     slt
– za eno gospodinjstvo, vikend, klet                 18.500
– za obrt, kmetijo, podjetje do povprečne, porabe do 12 m3/ mesec  27.000
– za obrt, kmetijo, podjetja s porabo nad 12 m3/mesec       27.000 +
za vsak m vode nad 12 m /mesec                    2.100
Za vsako dejansko ugotovljeno povečanje porabe vode nad predvideno količino mora porabnik doplačati prispevek za priključek na javno kanalizacijsko omrežje.
Pri spremembi gospodinjskega priključka v priključek za obrt ali podjetje je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh priključkov.
2. člen
Obvezen prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje plača investitor na žiro račun upravljalca kanalizacijskega omrežja. V ta namen skleneta partnerja pisno pogodbo, ki določa tudi rok za plačilo prispevka.
3. člen
Pred sklenitvijo pogodbe iz 2. člena tega sklepa je investitor dolžan upravljalcu javnega kanalizacijskega omrežja predložiti ustrezno soglasje krajevne skupnosti ali občine.
4. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se zbirajo na žiro računu proračuna občine Žalec in se uporabljajo za novogradnje, večja vzdrževalna dela in razširitev kanalizacijskega omrežja ter pripadajočih objektov na območju občine Žalec.
5. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-004/91-04
Žalec, dne 5. maja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost