Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1223. Sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javni vodovod, stran 1795.

Izvršni svet Skupščine občine Žalec je na podlagi 3., 4. člena in 8. točke 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/92) ter 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) na seji dne 5. maja 1992 sprejel
SKLEP
o višini obveznega prispevka za priključitev na javni vodovod
1. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračunava obvezen prispevek v višini:
                                     slt
– za eno gospodinjstvo, vikend, klet                 18.100
– za obrt, kmetijo, podjetje do povprečne porabe do 12 m3/ mesec   25.000
– za obrt, kmetijo, podjetja s porabo nad 12 m3/mesec 2       5. 000 +
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec                    2.100
Za vsako dejansko ugotovljeno povečanje porabe vode nad predvideno količino mora porabnik doplačati prispevek za priključek na javni vodovod.
Pri spremembi gospodinjskega priključka v priključek za obrt ali podjetje je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh priključkov.
2. člen
Obvezen prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljalca vodovoda. V ta namen skleneta partnerja pisano pogodbo, ki določa tudi rok za plačilo prispevka in način spremljanja porabe vode.
3. člen
Pred sklenitvijo pogodbe iz 2. člena tega sklepa je investitor dolžan upravljalcu javnega vodovoda predložiti ustrezno soglasje krajevne skupnosti ali občine.
4. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod se zbirajo na žiro računu proračuna občine Žalec in se uporabljajo za novogradnje, večja vzdrževalna dela in razširitev vodovodov ter pripadajočih objektov na območju občine Žalec.
5. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-005/92-04
Žalec, dne 5. maja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost