Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1221. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1991, stran 1794.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 201. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1991
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Vrhnika za leto 1991.
2. člen
Prihodki in izdatki po zaključnem računu za leto 1991 so naslednji:
                             SLT
– skupaj prihodki                296,561.880
– skupaj odhodki                 306,466.728
– prenos vrednosti obveznic PTT          17,059.700
– prenos sredstev                 7,154.852
3. člen
Prenos sredstev po zaključnem računu se prenese v uporabo v naslednjem letu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 2/5-012-07/92
Vrhnika, dne 26. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. arh. l. r.
        Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1991
--------------------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI
--------------------------------------------------------------------------
1.   Presežek iz preteklega leta                3,167.162
2.   Prihodki od davkov                   174,675.705
3.   Ostali izvirni prihodki                 11,666.578
4.   Sredstva za republiški program
    otroškega varstva                    30,016.896
5.   Sredstva za republiški program
    socialnega skrbstva                   2,056. 566
6.   Finančni tokovi                     22,237.291
7.   Drugi prihodki                      52,741.682
--------------------------------------------------------------------------
    Skupaj                         296,561.880
--------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------
II. ODHODKI
--------------------------------------------------------------------------
1.   Osebni dohodki uporabnikov
    proračunskih sredstev                  115,348.945
2.   Materialni stroški                    21,799.202
3.   Dodatna sredstva za delovanje
    družbenih dejavnosti                  58,042. 831
4.   Sredstva za krajevne skupnosti              4,300.000
5.   Sredstva za stranke                     410.000
6.   Drugi uporabniki proračuna                4,354.541
7.   Dejavnosti splošnega pomena                2,428.880
8.   Tekoča dela gospodarske
    infrastrukture                      20,698.233
9.   Rezervni sklad                       939.017
10.  Drugo                           1,539.688
11.  Investicije                       76,605.391
--------------------------------------------------------------------------
    Skupaj odhodki                     306,466,728
--------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost