Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1219. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za športno letališče v Ločah, stran 1793.

Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice je na podlagi 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 23/82) na seji dne 8. aprila 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za športno letališče v Ločah
1
Javno se razgrne lokacijski načrt za športno letališče v Ločah, katerega je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. 1053/92 v mesecu marcu 1992.
2
Lokacijski načrt bo razgrnjen v prostorih občine Slovenske Konjice, Partizanska 19, soba 35.
Javna razgrnitev osnutka LN bo trajala 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve načrta bodo občani na primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo vsi zainteresirani. Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo Upravnemu organu za varstvo okolja in urejanja prostora občine Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-10/91-8
Slov. Konjice, dne 8. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost