Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1214. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi spremembe vrste rabe za območja, za katera je v srednjeročnem družbenem planu občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 predvidena izdelava prostorskoizvedbenih aktov, stran 1791.

Na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86), 1., 2. in 3. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), srednjeročnega družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89) in 177. ter 241. člena statuta občine. Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87, 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na 22. skupnem zasedanju vseh zborov dne. 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi spremembe vrste rabe za območja, za katera je v srednjeročnem družbenem planu občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 predvidena izdelava prostorskoizvedbenih aktov
1. člen
V odloku o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi spremembe vrste rabe za območja, za katera je v srednjeročnem planu občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 predvidena izdelava prostorsko-izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 34/88; spremembe so objavljene v Uradnem listu RS, št. 22/91), se 2. člen spremeni tako, da se točka 12 glasi:
12. Območje urejanja TSC – transportno skladiščna cona v Slovenj Gradcu s pare. št.: 1012/1, 1033, 1034, 1045/1, 1012/5, 1012/4, 1012/7, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1002, 1001, 1045, 1031, 1030, 134, 762, 761/3, 761/2, 761/1, 1003.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/88-91-92
Slovenj Gradec, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost