Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo, stran 1791.

Na podlagi 39., 44. in 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRŠ, št. 18/84 in 37/85 in 29/86) ter 177. člena statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78, 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo
1. člen
V odloku o prostorskoureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88) se 1. točka 20. člena spremeni tako, da glasi:
»Matični popisni okoliš: Mislinja (vzhodni del) PUP št. 12
1. Merila in pogoji za poseg v prostor, ki ga zajema PUP, leži v vzhodnem območju urbanega naselja ter je delno že pozidan z individualnimi hišami. V osrednjem delu so evidentirani javni in družbeni objekti starejšega datuma nastanka, ki so uvrščeni v register spomeniškega varstva.
Za zahodni del PUP je bil izdelan parcialni zazidalni načrt, ki je že realiziran. Obrobni predeli na severni in vzhodni strani pa so se urejali v skladu z elementi urbanističnega reda.
Pri oblikovanju prostora z določili PUP je treba upoštevati stanje mikroambienta ter določila oblikovanja izdelanega parcialnega zazidalnega načrta.
Na območju PUP št. 12 je vključena tudi gozdarska in industrijsko-servisna dejavnost.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441/UBR-1986/3-92
Slovenj Gradec, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost