Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna, stran 1786.

Na podlagi 23. in 27. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je Skupščina občine Postojna na skupnem zasedanju zborov dne 21. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna
1. člen
V odloku o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) se spremeni prvi odstavek 3. člena tako, da na koncu odstavka stoji pika namesto dvopičja.
Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Kot racionalno potrebno površino se posameznim krajevnih skupnostim prizna:
– I skupini 75 m2
– II skupini 30 m2
– V I skupini so naslednje krajevne skupnosti: Bukovje, Hrenovice, Landol, Razdrto, Šmihel, Veliko Ubeljsko; v II skupini pa: Dolane, Hrašče, Hruševje, Jurišče-Palčje, Košana, Pivka, Planina, Postojna, Prestranek, Studeno, Suhorje in Zagorje.
Spremeni se prva alineja 3. člena, tako, da se glasi.
– za obratovalne stroške (ogrevanje, elektrika, telefon in voda) se I skupini krajevnih skupnosti prizna 30.000 SLT/letno, II skupini pa 20.000 SLT/letno.
Črta se zadnji odstavek 3. člena.
2. člen
V 8. členu se številka 400 nadomesti s številko 1.500 in d »da nova alineja:
– angažiranje krajevne skupnosti, ob večjih investicijskih delih.
3. člen
V 1. členu se za besedo Slovenija postavi piko, ostalo besedilo pa se črta.
4. člen
Odlok velja do 30. 6. 1992.
5. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-1/91
Postojna, dne 21. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost