Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1203. Odlok o imenovanju ulic v naselju Dolž in spremembi imena naselja Vrhe pri Dolžu, stran 1780.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (SDL, št. 21/89 in 6/90), 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (UL SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 13. člena pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (UL SRS, št. 11/80) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 23. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o imenovanju ulic v naselju Dolž in spremembi imena naselja Vrhe pri Dolžu
1. člen
S tem odlokom se naselje Dolž, del naselja Zajčji Vrh pri Stopičah, del naselja Sela pri Zajčjem Vrhu, del naselja Pangrč Grm, del naselja Vrhe pri Dolžu združijo v naselje DOLŽ in v njem imenujejo ulice.
2. člen
V naselju Dolž so naslednje ulice:
1. Vinareber
2. Lipnica
3. Ravnica
4. Greben
5. Šolska cesta
6. Rebri
7. Jesenovec
8. Pušče
9. Kančen dol
10. Šmiklavž
11. Bukovce
12. Mrzlavka.
3. člen
Ime naselja Vrhe pri Dolžu se spremeni v VRHE.
4. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih ROTE v merilu 1 : 5000, območja ulic pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1: 5000, v katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma ulic. Kartografski prikazi ROTE in EHIŠ so sestavni del tega odloka in se hranijo pri Geodetski upravi Novo mesto, kjer so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
5. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
6. člen
Stroški za označevanje naselij, ulic in za zamenjavo tablic s hišnimi številkami bremenijo proračun občine.
7. člen
Geodetska uprava Novo mesto mora postopno izvršiti vse predlagane spremembe v roku do dveh let.
8. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-04/92
Novo mesto, dne 23. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost