Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1193. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini, stran 1764.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 4., 5., 6., 7. in 8. člena odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85 in 46/86) in 72. člena odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 4. 5. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1
Spremeni se 13. člen odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 43/90), tako da se glasi:
Vrednost točke za izračun pristojbin znaša 3,89 SLT.
2
Odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 7-403-29/90
Krško, dne 4. maja 1992.
Predsednik
IS Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost