Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1190. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Krško za leto 1991, stran 1762.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list RS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu občine Krško za leto 1991
1. člen
V odloku o proračunu občine Krško za leto 1991 (Uradni list RS, št. 1-21/91) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1991 v višini 348,811.207 SLT se razporedijo za:
                          slt
– tekoče obveznosti            291,724.177
– investicijske obveznosti         56,487.030
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Krško za leto 1991 je sestavni del tega odloka.
3. člen
Odlok prične veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunsko leto 1991.
Št. 1-402-5/92
Krško, dne 9. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost