Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1176. Sklep o javni razgrnitvi Prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kompole, stran 1754.

Na podlagi 37., 38. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/85) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na svoji seji dne 29. 4. 1992
SKLEP
o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kompole
1
Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev PUP Kompole, ki ga je v februarju 1992 pod številko 070/91 izdelal Razvojni center Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 18/91).
2
Osnutek PUP Kompole se nanaša na zapolnilno gradnjo vaškega jedra Kompol.
3
Javna razgrnitev zadevnega osnutka PUP mora trajati najmanj 30 dni od dneva objave sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Štore in za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem organu. V času javne razgrnitve mora KS Štore organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
4
Po poteku javne razgrnitve mora oblikovati svet Krajevne skupnosti svoje stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi na za urejanje prostora in varstvo okolja pristojni občinski upravni organ, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih skupaj s po potrebi dopolnjenim in popravljenim osnutkom predloži Izvršnemu svetu občine Celje.
5
Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/88
Celje, dne 29. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost