Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1172. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 1752.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS; št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86), je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 20. seji dne 28. 4. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91, 30/91, 8/92, 9/92, 13/92 in 18/92 se v 1. členu na področju
DEJAVNOSTI 13 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, v podskupini ekonomska cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih določijo kot najvišje cene:
                 ekonomska cena
                     v SLT
1. v VVE Pišece
2-7 let               12.617,10
mala šola               7.331,60
2. v VVE Globoko
2-7 let               12.985,00
mala šola               7.093,00
3. v VVE Brežice, VVE Dobova
varstvena družina          12.327,00
2-7 let.               10.542,00
mala šola               5.308,00
4. v VVE Bizeljsko
odd. 2-7 let             12.562,00
mala šola               6.893,00
5. v VVE Velika Dolina
odd. 2-7 let             11.354,00
 mala šola              6.230,00
in podskupini socialno varstvo odra-
slih se določijo kot najvišje naslednje cene:
- enoposteljna soba           592,00
- enoposteljna soba II. kategorije   548,00
- dvoposteljna soba           500,00
- dieta sladkorna            42,00
- dieta druga              30,00
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1992 dalje.
Št. 358-1/92-7 385-14/92-7
Brežice, dne 28. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost