Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1106. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec, stran 1683.

Izvršni svet Skupščine občine Žalec je na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list RS, št. 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91) ter sklepa skupščine občine Žalec številka 350-4/87-04 na seji dne 21. aprila 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
I
Javno se razgrneta osnutka:
– sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986-2000
– sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Žalec.
Vsebina sprememb dolgoročnega plana se nanaša na uskladitev območij kmetijskih zemljišč s spremembami, ki jih je potrdilo republiško ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na uskladitev prostorskih ureditvenih operacij s planom urejanja kmetijskih zemljišč za obdobje 1991-1995.
Vsebina sprememb srednjeročnega družbenega plana občine Žalec pa se nanaša na uskladitev z vsebino dolgoročnega plana in z metodologijo za izdelavo kartografske dokumentacije ter na dopolnitev plana s programskimi zasnovami za usklajene posege v prostor.
II
Osnutka sprememb in dopolnitev planov bosta javno razgrnjena v prostorih Skupščine občine Žalec.
Javna razgrnitev poteka 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutkom podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec.
IV
V času razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki jo bodo organizirali sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec in krajevne skupnosti. O kraju in času javne obravnave bodo občani na primeren način obveščeni.
Po preteku javne razgrnitve bo vse pripombe in predloge proučil koordinacijski odbor za pripravo planskih aktov občine Žalec pri Izvršnem svetu Skupščine občine Žalec in pripravil predlog stališč do vseh v času javne razgrnitve podanih pripomb in predlogov.
V
Po sprejetju stališč do pripomb in odgovorov na pripombe bo pripravil Izvršni svet Skupščine občine Žalec predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/87-04
Žalec, dne 21. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek., l. r.

AAA Zlata odličnost