Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1103. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, stran 1682.

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 172. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86,40/87 in 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora, združenega dela dne 23. aprila 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
1. člen
Skupščina občine Žalec ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj.
2. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnine za neprofitna, socialna, službena in profitna stanovanja;
– daje pobudo za sprejem občinskega odloka, s katerim se v občini začasno predpiše najvišja dopustna najemnina;
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen in za določen čas;
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, še posebej v zvezi z uporabo stanovanj ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav, pobiranjem oziroma plačevanjem najemnine, opravljanjem dovoljene dejavnosti v stanovanju, oddajo dela stanovanja v podnajem, spreminjanjem stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju, vstopom v stanovanje v zvezi s preveritvijo pravilne uporabe stanovanja ter v zvezi s popravili in izboljšavami, odpovedmi najemnih razmerij, varstvom pravic sostanovalcev, varstvom pravic imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije, varstvo pravic imetnikov pravice do uporabe stanovanj, varstvo pravic hišnikov kakor tudi uporabnikov hišniških stanovanj;
– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov skladno z določbami stanovanjskega zakona.
3. člen
Za uresničevanje nalog iz svoje pristojnosti svet za varstvo pravic najemnikov oblikuje stališča, priporočila in sklepe, ki jih naslavlja na skupščino, izvršni svet, občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, druge upravne organe in na stanovanjsko inšpekcijo z namenom, da se zagotovi varstvo pravic najemnikov.
4. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem članov. Izberejo se iz vrst najemnikov stanovanj v občini in se imenujejo v svet na predlog krajevnih in mestne skupnosti.
5. člen
Strokovne in administrativne zadeve za svet opravlja strokovna služba.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-036/92-04
Žalec, dne 23. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof., l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti