Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1091. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica, stran 1671.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list RS, št. 1/81, 42/86 in 8/90) in 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, je Skupščina občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica
1. člen
Z namenom, da se ohrani kulturno in zgodovinsko izročilo ter določi posebno družbeno varstvo, se s tem odlokom razglašajo za naravne znamenitosti in nepremične kulturne in zgodovinske spomenike, deli kulturne dediščine in njihove pritikline, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko in estetsko vrednost.
2. člen
Nepremični kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne znamenitosti, razglašeni s tem odlokom, so po svojih značilnih lastnostih razdeljeni v naslednje skupine:
1. Naravne znamenitosti:
I. Narodni parki (NP)
II. Krajinski parki (KP)
III. Naravni rezervati (NR)
IV. Naravni spomeniki (NS)
V. Spomeniki oblikovane narave (SON)
2. Kulturni in zgodovinski spomeniki:
I. Arheološka območja (AO)
II. Naselbinska območja (NO)
III. Arheološki spomeniki (AS)
IV. Umetnostni in arhitekturni spomeniki (U)
V. Etnološki spomeniki (E)
VI. Zgodovinski spomeniki (Z)
VII. Tehniški spomeniki (T)
3. člen
S tem odlokom razglašeni nepremični kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne znamenitosti imajo v. strokovnih podlagah sestavljen naslednji opis:
– natančna označba spomenika, navedba imetnika oziroma upravljalca in lokacija spomenika;
– opis in ovrednotenje spomenika, lastnosti nepremičnine, ki utemeljuje njeno razglasitev za spomenik;
– varstveni režim za spomenik in način uporabe, omejitve in prepovedani posegi na spomeniku in neposredni okolici;
– navedbo, kje je spomenik vrisan v katastrski načrt.
4. člen
V občini Slovenska Bistrica se razglasijo za naravne spomenike:
Krajinski parki:
KP 1 – Krajinski park Boč – Donačka gora
KP 2 – Krajinski park Štatenberg
KP 3 – Krajinski park Žabljek
Naravni rezervati:
NR 1 – Gozdni rezervat Boč
NR 2 – Gozdni, delno pragozdni rezervat Boč -Plešivec
NR 3 – Gozdni rezervat Cigonca
NR 4 – Gozdni rezervat Črno jezero na Pohorju
NR 5 – Gozdni rezervat v soteski Kolarnici
NR 6 – Gozdni rezervat Gradišče
NR 7 – Gozdni rezervat greben Rogle (gozdovi in travišča)
NR 8 – Gozdni rezervat Pohorski bataljon
NR 9 – Gozdni rezervat Škrabarca
NR 10 – Štatenberško borovje, gozd in šotno barje, gozdni rezervat
NR 11 – Pragozdni rezervat Šumik
NR 12 – Sodergraben, soteska s slapom in jamami, geomorfološki rezervat
NR 13 – Leneš, območje osamelega krasa, geomorfološki rezervat
Naravni spomeniki:
NS 1 – Cezlak, locirano opredeljeni del nahajališča čizlakita
NS 2 – Polskava, nahajališče serpentinita
NS 3 – Rimski kamnolom marmorja ob Polskavi, kamnolom pohorskega marmorja
NS 4 – Rimski kamnolom ob Bistrici, kamnolom pohorskega marmorja
NS 5 – Trije hlebi, skalna formacija
NS 6 – Visole, nahajališče serpentinita
NS 7 – Belojača, podzemeljska jama, geomorfološki podzemeljski naravni spomenik
NS 8 – Bistriški šum, slap na potoku Bistrici, geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik
NS 9 – Drugi slap na-Bistrici, slap na potoku Bistrici, geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik
NS 10 – Jurgovo – slap, slap na potoku Oplotnici, geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik
NS 11 – Polskavski potok, hidrološki naravni spomenik
NS 12 – Potok Bistrica, potok s sotesko in slapovi, hidrološki, geomorfološki površinski in botanični naravni spomenik
NS 13 – Potok Oplotnica, zgornji tok potoka, hidrološki naravni spomenik
NS 14 – Požiralnik v Klečah (Domišakovo brezno), kraški ponori, geomorfološki površinski naravni spomenik
NS 15 – Rotartov šum, slap na Polskavi, geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik
NS 16 – Studenice, kraški izviri nad samostanom, hidrološki in geomorfološki naravni spomenik
NS 17 – Sodrski slap, geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik
NS 18 – Veliki Šumik, slap, hidrološki naravni spomenik
NS 19 – Vernski slap, hidrološki naravni spomenik
NS 20 – Zgornji slap na Bistrici, slap Žleb, geomorfološki površinski in hidrološki naravni spomenik
NS 21 – Partovec, ribnik in gozd okoli ribnika, naravni spomenik
NS 23 – Požeg, zadrževalnik visokih voda, ornitološki naravni spomenik
NS 24 – Glinokopna jezera pri Pragerskem, ribniki, zoološki in botanični naravni spomenik
NS 25 – Dravinja, ostanki stare struge, zoološki, botanični in hidrološki naravni spomenik
NS 26 – Bojtina, Stegnetovo močvirje, pohorsko barje, botanični naravni spomenik
NS 27 – Kamnolomi v dolini Bele, rastišče termofilne flore, botanični naravni spomenik
NS 28 – Bojtina, Prednikovo močvirje, pohorsko barje, botanični naravni spomenik
NS 29 – Bojtina, Trtnikovo močvirje, pohorsko barje, botanični naravni spomenik
NS 30 – Rastišče serpentinske flore ob Polskavi, rastišče redkih rastlin, botanični naravni spomenik
NS 31 – Rastišče serpentinske flore pri Zgornji Bistrici, rastišče redkih rastlin, botanični naravni spomenik
NS 32 – Bošakove tise; dve stari tisi v Studenicah, dendrološki naravni spomenik
NS 33 – Črnogova tisa, stara tisa v Podboču št. 1, dendrološki naravni spomenik
NS 34 – Kovačeva tisa v Križeči vasi št. 11, dendrološki naravni spomenik
NS 35 – Lebartova tisa v Visolah št. 89, dendrološki naravni spomenik
NS 36 – Močnikovi tisi nad Studenicami, dendrološki naravni spomenik
NS 37 – Puteržnikova tisa v Frajhajmu št. 51, dendrološki naravni spomenik
NS 38 – Vanturjeva tisa v Križeči vasi št. 13, dendrološki naravni spomenik
NS 39 – Vidmarjeva tisa v Modražah (Novake št. 46), dendrološki naravni spomenik
NS 40 – Vranjekova tisa v Frajhajmu št. 40, dendrološki naravni spomenik
NS 41 – Ošelj, smreka ob potoku Bistrici, dendrološki naravni spomenik
NS 42 — Smreka v Repu št. 7, dendrološki naravni spomenik
NS 43 – Stegnetova smreka v Planini na Pohorju, dendrološki naravni spomenik
NS 44 – Dva kleka na samostanskem nunskem pokopališču v Studenicah, dendrološki naravni spomenik
NS 45 – Dva kleka ob cerkvenem portalu v samostanu v Studenicah, dendrološki naravni spomenik
NS 46 – Lipužovi pacipresi v Gaberniku št. 11, dendrološki naravni spomenik
NS 47 – Švaganova brina v Križeči vasi št. 8, dendrološki naravni spomenik
NS 48 – Blažičev bor v Ošeljuna Pohorju, dendrološki naravni spomenik
NS 49 – Bočekova macesna v Kotu št. 33, dendrološki naravni spomenik
NS 50 – Maroltova jelka ob potoku Bistrici pri vasi Urh, dendrološki naravni spomenik
NS 51 – Ačkova lipa v Repu št. 7, dendrološki naravni spomenik
NS 52 – Adamove lipe v. Kotu št. 27, dendrološki naravni spomenik
NS 53 – Beraničeva lipa v Zgornji Polskavi ob Vinogradniški ulici št. 3, dendrološki naravni spomenik
NS 54 – Bojčnikova lipa v Bojtini št. 11, dendrološki naravni spomenik
NS 55 – Ačkova lipa v Bojtini št. 8, dendrološki naravni spomenik
NS 56 – Lipa nad kmetijo Zgornji Bojčnik v Bojtini; dendrološki naravni spomenik
NS 57 – Botrecova lipa v Ješovcu št. 4, dendrološki naravni spomenik
NS 58 – Lipa v Čadramu št. 21, dendrološki naravni spomenik
NS 59 – Lipa pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Čadramu, dendrološki naravni spomenik
NS 60 – Lipa v Črešnjevcu št. 91, dendrološki naravni spomenik
NS 61 – Golečanova lipa v Hošnici št. 97, dendrološki naravni spomenik
NS 62 – Lipa v Globokem, dendrološki naravni spomenik
NS 63 – Grmova lipa v Kotu, dendrološki naravni spomenik
NS 64 – Grobnikova lipa v Bojtini št. 36, dendrološki naravni spomenik
NS 65 – Hohlerjeve lipe v Smrečnem št. 16, dendrološki naravni spomenik
NS 66 – Janžičeva lipa v Frajhajmu št. 6, dendrološki naravni spomenik
NS 67 – Janžetova lipa v Kalšah št. 11, dendrološki naravni spomenik
NS 68 – Ješovska lipa v Ješovcu št. 3, dendrološki naravni spomenik
NS 69 – Jiblerjeve lipe v Kotu št. 9, dendrološki naravni spomenik
NS 70 – Lipa v Keblju št. 21, dendrološki naravni spomenik
NS 71 – Korošičeve lipe v Frajhajmu, dendrološki naravni spomenik
NS 72 – Kosirnikova lipa v Modražah (Novake št. 27), dendrološki naravni spomenik
NS 73 – Kosmosova lipa v Videzu št. 47, dendrološki naravni spomenik
NS 74 – Kresnikove lipe v Bojtini št. 9, dendrološki naravni spomenik
NS 75 – Kušarjeva lipa v Spodnji Ložnici št. 48, dendrološki naravni spomenik
NS 76 – Pliberškova lipa v Leskovcu št. 99, dendrološki naravni spomenik
NS 77 – Špecova lipa v Leskovcu št. 57, dendrološki naravni spomenik
NS 78 – Levičnikova lipa v Smrečnem št. 20, dendrološki naravni spomenik
NS 79 – Lipakova lipa v Hošnici št. 31, dendrološki naravni spomenik
NS 80 – Lipa pri cerkvi v Zgornjih Poljčanah, dendrološki naravni spomenik
NS 81 – Lipa pri gostilni Zimrajh, Brezje št. 13, dendrološki naravni spomenik
NS 82 – Lipa pri kmetiji Spodnji Višič, Kot št. 28, dendrološki naravni spomenik
NS 83 – Lipa pri.stari šoli v Zgornji Polskavi, Levarska cesta št. 1, dendrološki naravni spomenik
NS 84 – Lipa pri kmetiji Zgornji Višič, Kot št. 30, dendrološki naravni spomenik
NS 85 – Lipe na Šmartnem na Pohorju, dendrološki naravni spomenik
NS 86 – Lipa pri stari gostilni v Lokanji vasi št. 1, dendrološki naravni spomenik
NS 87 – Lipa pri župnišču v Makolah, dendrološki naravni spomenik
NS 88 – Vaška lipa v Malahorni, dendrološki naravni spomenik
NS 89 – Margučova lipa v Videzu, dendrološki naravni spomenik
NS 90 – Metečakovi lipi v Motanjah (Stari grad), dendrološki naravni spomenik
NS 91 – Mikova lipa v Smrečnem št. 14, dendrološki naravni spomenik
NS 92 – Lipa pri znamenju v Modražah, dendrološki naravni, spomenik
NS 93 – Lipa v Novakah št. 1, dendrološki naravni spomenik
NS 94 – Obravjekova lipa pri cerkvi sv. Lenarta pri Koritnem, dendrološki naravni spomenik
NS 95 – Ozimičeva lipa v Zgornji Ložnici št. 19, dendrološki naravni spomenik
NS 96 – Lipa v Pečkah št. 21, dendrološki naravni spomenik
NS 97 – Pečovnikovi lipi v Frajhajmu št. 98, dendrološki naravni spomenik
NS 98 – Petrinova lipa v Zgornjih Poljčanah št. 20, dendrološki naravni spomenik
NS 99 – Pliberškova lipa v Spodnji Novi vasi št. 51, dendrološki naravni spomenik
NS 100 – Preglova lipa v Frajhajmu št. 90, dendrološki naravni spomenik
NS 101 – Lipa pri cerkvi sv. Marije v Prinovi, dendrološki naravni spomenik
NS 102 – Primoževa lipa v Frajhajmu št. 9, dendrološki naravni spomenik
NS 103 – Pušnarjeva lipa v Brezjah pri Poljčanah št 19, dendrološki naravni spomenik
NS 104 – Ramšakove lipe v Kotu št. 5, dendrološki naravni spomenik
NS 105 – Robnikova lipa v Bojtini št. 16, dendrološki naravni spomenik
NS 106 – Romastnikova lipa v Frajhajmu št. 62, dendrološki naravni spomenik
NS 107 – Lipi in kostanj pri gradu v Slovenski Bistrici, dendrološki naravni spomenik
NS 108 – Lipi in kostanj pri kapelici pri cerkvi sv. Jožefa, dendrološki naravni spomenik
NS 109 – Smogavčeva lipa v Planini št. 8, dendrološki naravni spomenik
NS 110 – Lipi v Stanovskem št. 83, dendrološki naravni spomenik
NS 111 – Lipi pri cerkvi sv. Ane v Starem gradu, dendrološki naravni spomenik
NS 112 – Stegnetova lipa na Planini, dendrološki naravni spomenik
NS 113 – Lipa na polju v Stopnem, dendrološki naravni spomenik
NS 114 – Lipa v Stranskih Makolah, dendrološki naravni spomenik
NS 115 — Dve lipi ob izviru v Studenicah, dendrološki naravni spomenik
NS 116 – Lipa pri cerkvi sv. Barbare v Markečici, dendrološki naravni spomenik
NS 117 – Lipa pri cerkvi sv. Lucije v Studenicah, dendrološki naravni spomenik
NS 118 – Šetorijev vetrni pas iz lip in topolov v Frajhajmu št. 17, dendrološki naravni spomenik
NS 119 – Škrinjarjeva lipa v Planini št. 16, dendrološki naravni spomenik
NS 120 – Lipa na dvorišču Kmetijskega kombinata na Šmartnem na Pohorju, dendrološki naravni spomenik
NS 121 – Štefova lipa v Frajhajmu, dendrološki naravni spomenik
NS 122 – Sternova lipa v Bojtini št. 19, dendrološki naravni spomenik
NS 123 – Šurcova lipa (velika) v Frajhajmu št. 72, dendrološki naravni spomenik
NS 124 – Termotov lipov vetrni pas v Bojtini št. 7, dendrološki naravni spomenik
NS 125 – Vešnikova lipa v Frajhajmu št. 25, dendrološki naravni spomenik
NS 126 – Vinklerjeva lipa v Jelovcu št. 26, dendrološki naravni spomenik
NS 127 – Dve lipi v Vrhlogi št. 45, dendrološki naravni spomenik
NS 128 – Vukova lipa v Kotu št. 31, dendrološki naravni spomenik
NS 129 – Zafošnikova lipa v Spodnji Novi vasi št. 30, dendrološki naravni spomenik
NS 130 – Dob v Cigonci, dendrološki naravni spomenik
NS 131 – Dob na polju Strug – Stopno, dendrološki naravni spomenik
NS 132 – Trije stari dobi pri Čadramu, dendrološki naravni spomenik
NS 133 – Breznikov hrast v Kotu št. 1, dendrološki naravni spomenik
NS 134 – Lebartov hrast v Visolah št. 89, dendrološki naravni spomenik
NS 135 – Ložakov dob v Partovcu pri Markečici, dendrološki naravni spomenik
NS 136 – Dob v Pečkah št. 21, dendrološki naravni spomenik
NS 137 – Dob v Prepužu, dendrološki naravni spomenik
NS 138 – Pušnikov dob v Dobravi št. 5, dendrološki naravni spomenik
NS 139 – Dob v Stanovskem št. 66, dendrološki naravni spomenik
NS 140 – Zimzeleni hrast v Starem gradu pri cerkvi sv. Ane, dendrološki naravni spomenik
NS 142 – Zafošnikov dob pri Spodnji Novi vasi, dendrološki naravni spomenik
NS 143 – Muhov kostanj v Ošelju št. 13, dendrološki naravni spomenik
NS 144 – Pravi kostanj v Poljčanah, Tovarniška št. 34, dendrološki naravni spomenik
NS 145 – Pristovnikov pravi kostanj v Malem Tinju št. 7, dendrološki naravni spomenik
NS 146 – Pustičekov kostanj v Brezju pri Poljčanah, dendrološki naravni spomenik
NS 147 – Pravi kostanj v Repu, dendrološki naravni spomenik
NS 148 – Pravi kostanj v Velikem Tinju št. 28, dendrološki naravni spomenik
NS 149 – Stegnetova hruška v Malem Tinju št. 2, dendrološki naravni spomenik
NS 150 – Skerbijekova hruška v Urhu št. 3, dendrološki naravni spomenik
NS 151 – Štiftova hruška v Vrholah pri Slovenskih Konjicah št. 48, dendrološki naravni spomenik
NS 152 – Hruška v Urhu, dendrološki naravni spomenik
NS 153 – Laklbauerjeva hruška v Zgornjem Prebukovju št. 1, dendrološki naravni spomenik
NS 154 – Bukev pod Stranskim vrhom V Kotu, dendrološki naravni spomenik
NS 155 – Hajšekova bukev v Videzu št. 22, dendrološki naravni spomenik
NS 156 – Bukve v Vrholah, dendrološki naravni spomenik
NS 157 – Kobaletova češnja v Zgornjem Prebukovju št. 31, dendrološki naravni spomenik
NS 158 – Žerjavova češnja v Ošlju, dendrološki naravni spomenik
NS 159 – Robinija v Krasni št. 6, dendrološki naravni spomenik
NS 160 – Robinija v Zgornji Ložnici št. 2, dendrološki naravni spomenik
NS 161 – Divji kostanj ob cesti v Cigonci, dendrološki naravni spomenik
NS 162 – Divji kostanji v Gradišču v Slovenski Bistrici, dendrološki naravni spomenik
NS 163 – Maroltov javor v Urhu št. 10, dendrološki naravni spomenik
NS 164 – Margučova trta v Videžu št. 35, dendrološki naravni spomenik
Spomeniki oblikovane narave:
SON 1 – Drevored divjih kostanjev v Poljčanah
SON 2 – Park v Oplotnici
SON 3 – Kostanjev drevored v Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici
SON 4 – Park pri stari šoli v Slovenski Bistrici
SON 5 – Park ob gradu v Slovenski Bistrici
SON 6 – Park okrog nekdanjega gradu v Vinarju
SON 7 – Sorčnikov vrt v Kovači vasi št. 10
SON 8 – Drevored divjih kostanjev v Spodnji Polskavi
SON 9 – Park pri graščini v Selah (Frajštajn)
SON 10 – Vrt ob dvorcu v Zgornji Polskavi
5. člen
V občini Slovenska Bistrica imajo značaj spomeniškega območja naslednje površine:
– arheološki kompleks;
– strnjene mestne ali vaške naselbine, njihova jedra ali posamezni deli v njih;
– zemljišče, vezano na posamezne zgodovinske dogodke oziroma dogajanja.
V občini Slovenska Bistrica se za nepremične kulturne spomenike razglašajo naslednja spomeniška območja:
I. Arheološka območja:
AO 1 – BREZJE pri Zrečah, prazgodovinska naselbina, bronastodobna gomila, rimsko in zgodnje srednjeveško grobišče
AO 2 – BOJTINA, rimski kamnolom
AO 3 – BUKOVEC, prazgodovinsko gomilno grobišče
AO 4, – CIGONCA, rimska cesta
AO 5 – ČADRAM- MARKEČICA, rimska cesta
AO 6 – ČADRAM, rimska naselbina
AO 7 – ČREŠNJEVEC, rimsko gomilno grobišče
AO 8 – ČREŠNJEVEC, ranosrednjeveški gradič Presek
AO 9 – ČREŠNJEVEC, rimski marmorni kamni v župni cerkvi in tabornem obzidju
AO 10 – GLADOMES, rimske stavbe
AO 11 – JURIŠNA VAS, poznorimska utrjena naselbina
AO 12 – KORITNO, gradišče
AO 13 – MODRIČ, ostanki rimskega mitreja
AO 14 – PRAGERSKO, rimska cesta
AO 15 – PREPUŽ, rimska cesta
AO 16 – PODGRAD, domnevno gradišče
AO 17 – PRETREŽ, gomilno grobišče
AO 18 – REP, Repnikovo gradišče
AO 19 – SLOVENSKA BISTRICA, rimska cesta, rimska stavba in zaselek
AO 20 – SPODNJA NOVA VAS, rimska cesta, temelji rimske stavbe, žgani grob in gomilno grobišče
AO 21 – STARI LOG, naselbina
AO 22 – STRAŽA, trasa rimske ceste
AO 23 – ŠMARTNO NA POHORJU, rimski kamnolomi in naselbina
AO 24 – TURIŠKA VAS, prazgodovinsko gradišče, »Kotnikovo gradišče«
AO 25 – VELIKO TINJE, utrdba
AO 26 – VELENIK, rimsko gomilno grobišče, gomili, rimska cesta, gomilno grobišče in rimsko bivališče
II. Naselbinska območja:
NO 1 – Naselbinsko območje SLOVENSKA BISTRICA
NO 2 – Naselbinsko območje SPODNJA POLSKAVA
NO 3 – Naselbinsko območje ŠMARTNO NA POHORJU
III. Arheološki spomeniki:
AS 1 – DEVINA, griček s temelji cerkve
AS 2 – KOVAŠKI VRH, rimska marmorna plošča
AS 3 – LESKOVEC, gomila
AS 4 – SPODNJA NOVA VAS, gomila
AS 5 – VELENIK (POKOŠE), gomila
AS 6 – VELENIK, gomila
AS 7 – VELENIK (SP. POLSKAVA), gomila
AS 8 – ZGORNJA BISTRICA, gomila
AS 9 – ZGORNJA NOVA VAS, sledovi kamnoloma
AS 10 – ŽABLJEK, utrjena kopa
6. člen
V občini Slovenska Bistrica se razglašajo za nepremične kulturne spomenike, spomeniki, ki so vezani na prostor in ohranjajo arheološko, umetnostno, arhitekturno, etnološko, tehnično,. zgodovinsko ali memorialno značilnost v okolju.
Nepremični spomeniki so razvrščeni v naslednje skupine:
I. Umetnostni in arhitekturni spomeniki:
1. Gradovi:
U 1 – KEBELJ, Zbelov grad
U 2 – KOČNO, razvaline gromberškega gradu
U 3 – OPLOTNICA, grad
U 4 – PRAGERSKO, graščina
U 5 – SELE, Frajštajn pri Spodnji Polskavi
U 6 – SLOVENSKA BISTRICA, grajski kompleks
U 7 – STARI GRAD, razvaline štatenberškega gradu
U 8 – ŠTATENBERG, krajinski park z gradom
U 9 – ZGORNJA POLSKAVA, graščina
2. Meščanska in trška arhitektura:
U 10 – MAKOLE št. 10, župnišče
U 11 – PRAGERSKO (št. 108), Ptujska cesta 43
U 12 – PRIHOVA št. 8
U 13 – SLOVENSKA BISTRICA, Gradišče št. 3
U 14 – SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ul. 6
U 15 – SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ul. 10
U 16 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 3
U 17 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 5
U 18 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 7
U 19 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 9
U 20 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 13
U 21 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 17
U 22 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 16
U 23 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 18
U 24 – SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ul. 21
U 25 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 31
U 26 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 33
U 27 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 36
U 28 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 39
U 29 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 41
U 30 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 43
U 31 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 46
U 32 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 53
U 33 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 57
U 34 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 63
U 35 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza Šarha 1
U 36 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza Šarha 12
U 37 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza Šarha 14
U 38 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza Šarha 16
U 39 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 1
U 40 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 8
U 41 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 9
U 42 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 10
U 43 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 11
U 44 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 12
U 45 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 13
U 46 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 14
U 47 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 15
U 48 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 16
U 49 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 17
U 50 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 18
U 51 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 19
U 52 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 21 (stari rotovž)
U 53 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 22
U 54 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 23
U 55 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 28
U 56 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 30
U 57 – SLOVENSKA BISTRICA, Ulica Borisa Kidriča 3 (mestni stolp)
U 58 – SLOVENSKA BISTRICA, Ulica Pohorskega bataljona 2
U – SLOVENSKA BISTRICA, Ulica Pohorskega bataljona 8 (glej etnološke spomenike)
U 59 – SLOVENSKA BISTRICA, mestno obzidje
U 60 – SPODNJE POLJČANE, Bistriška cesta 67
U 61 – SPODNJE POLJČANE, Bistriška cesta 65
U 62 – STUDENICE, župnišče
U 63 – ZGORNJA POLSKAVA, Jurčičeva ul. 3
U 64 – ZGORNJA POLSKAVA, Mariborska c. 26
U 65 – ZGORNJA POLSKAVA, Mariborska c. 29
U 66 – ZGORNJE POLJČANE, Potrčeva ul. 7
U 67 – ZGORNJE POLJČANE, Prvomajski trg 3
U 68 – ZGORNJE POLJČANE, Prvomajski trg 11
U 69 – ZGORNJE POLJČANE, Ulica Erne Starovasnik 10
3. Sakralni spomeniki:
U 70 – BOJTINA, p.c. sv. Uršule
U 71 – BREZJE, p. c. sv. Martina
U 72 – BUKOVEC, kapela sv. Nepomuka
U 73 – ČADRAM. ž. c. sv. Janeza Krstnika
U 74 – ČREŠNJEVEC, ž. c. sv. Mihaela
U 75 – FRAJHAJM, p. c. sv. Areha
U 76 – JEŠOVEC, p. c. sv. Treh kraljev
U 77 – KEBELJ, ž. c. sv. Marjete
U 78 – KOČNO PRI LOŽNICI, p. c. sv. Egidija
U 79 – KORITNO, p. c. sv. Lenarta
U 80 – KORITNO, p. c. sv. Miklavža
U 81 – LAČNA GORA, p. c. sv. Mohorja in Fortunata
U 82 – LAPORJE, ž. c. sv. Filipa in Jakoba
U 83 – MAKOLE, ž. c. sv. Andreja
U 84 – MAKOLE, p. c. sv. Lenarta
U 85 – MARKEČICA, p. c. sv. Barbare
U 86 – PLANINA POD ŠUMIKOM, p. č. sv. Treh kraljev
U 87 – PRIHOVA, ž. c. Matere Božje
U 88 – RITOZNOJ, p. c. sv. Marjete
U 89 – SLOVENSKA BISTRICA, ž. c. sv. Jerneja
U 90 – SLOVENSKA BISTRICA, p. c. Marije sed
U 91 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova c. 44,
nekdanji samostan
U 92 – SLOVENSKA BISTRICA, p. c. sv. Jožefa
U 93 – SPODNJA POLSKAVA, ž. c. sv. Štefana
U 94 – STARI GRAD, p. c. sv. Ane
U 95 – STUDENICE, p. c. sv. Lucije
U 96 – STUDENICE, kompleks samostana dominikank
U 97 – ŠMARTNO, ž. c. sv. Martina
U 98 – U RH, p. c. sv. Urha
U 99 – VELIKO TINJE, ž. c. sv. Petra in Pavla
U 100 – VINARJE, p. c. sv. Jošta U 101 – ZGORNJA LOŽNICA, ž. c. sv. Venčeslava
U 102 – ZGORNJE POLJČANE, ž. c. sv. Križa
U 103 – ZGORNJE POLJČANE, pokopališka kapela
U 104 – ZGORNJA POLSKAVA, ž. c. sv. Trojice 4. Znamenja:
U 105 – CEZLAK, kapela
U 106 – ČADRAM, kapela pri hiši št. 33
U 107 – ČADRAM, slopasto znamenje
U 108 – DEŽNO, znamenje
U 109 – FRAJHAJM; znamenje pri hiši št. 15
U 110 – KEBELJ, kapelica na vaškem trgu
U 111 – KOVAČA VAS, kapela sv. Roka
U 112 – KOVAČA VAS, znamenje
U 113 – KOVAČA VAS, kapela
U 114 – KOVAČA VAS, znamenje pri hiši št. 54
U 115 – LJUBIČNO, znamenje
U 116 – MALAHORNA, zidano slopasto znamenje
U 117 -MALO TINJE, znamenje
U 118 – MARKEČICA, znamenje
U 119 – OPLOTNICA, znamenje pri hiši št. 137
U 120 – OPLOTNICA, kapela
U 121 – SLOVENSKA BISTRICA, kapela pri p. c. sv. Jožefa
U 122 – SLOVENSKA BISTRICA, stebrasto znamenje s kipom Matere Božje
U 123 – SPODNJA POLSKAVA, znamenje
U 124 – SPODNJA POLSKAVA, stebrasto znamenje s kipom Matere Božje
U 125 – SPODNJA POLSKAVA, pokopališka kapela
U 126 – SPODNJA POLSKAVA, kapelica v vasi
U 127 – STUDENICE, znamenje
U 128 – STRUDENICE, steber s kipom Matere Božje
U 129 – ŠMARTNO NA POHORJU, znamenje
U 130 – ŠMARTNO NA POHORJU, kapela
U 131 – ŠTATENBERG, znamenje pri marofu
U 132 – TINJSKA GORA, znamenje
U 133 – U RH, kapela
U 134 – ZGORNJA LOŽNICA, znamenje
U 135 – ZGORNJA NOVA VAS, kapela
U 136 – ZGORNJA POLSKAVA, kapela pri hiši št. 41
U 137 – ZGORNJA POLSKAVA, znamenje
U 138 – ZGORNJE GRUŠOVJE, kapela nasproti hiše št. 4
U 139 – ZGORNJE POLJČANE, kapela
U 140 – ZGORNJE PREBUKOVJE, znamenje
U 141 – ZGORNJE PREBUKOVJE, kapela pri hiši št. 43
II. Etnološki spomeniki:
E 1 – GABERNIK št. 45, 46
E 2 – HRASTOVEC št. 44
E 3 – HRASTOVEC št. 45
E 4 – HRASTOVEC št. 46
E 5 – KOVAČA VAS št. 54
E 6 – KOVAČA VAS št. 83
E 7 – KOVAČA VAS št. 80
E 9 – MALO TINJE št. 10, »Varhova žaga«.
E 10 – OGLJENŠAK št. 1
E 11 – OGLJENŠAK št. 2
E 12 – OGLJENŠAK št. 30, »Kopšetov. mlin«
E 13 – OPLOTNICA, Grajska 23
E 14 – OPLOTNICA, Konjiška c. 23
E 15 – OPLOTNICA, Konjiška c. 4
E 16 – OPLOTNICA, Partizanska c. 62
E 17 – OPLOTNICA, Partizanska c. 108
E 18 – OPLOTNICA, Partizanska c. 109
E 19 – OPLOTNICA, Prešernova c. 4 E
20 – OPLOTNICA, Prešernova c. 17
E 21 – OŠELJ št. 4, »Štampoharjev mlin«
E 22 – RITOZNOJ št. 9
E 23 – RITOZNOJ št. 17
E 24 – RITOZNOJ št. 46
E 25 – RITOZNOJ št. 58
E 26 – RITOZNOJ št. 59
E 27 – SLOVENSKA BISTRICA, Ulica Pohorskega bataljona 8
E 29 – SPODNJA POLSKAVA št. 102
E 30 – SPODNJA POLSKAVA št. 125
E 31 – SPODNJA POLSKAVA št. 140
E 32 – SPODNJA POLSKAVA št. 221
E 33 – SPODNJA POLSKAVA št. 241
E 34 – SPODNJA POLSKAVA št. 266
E 35 – SPODNJA POLSKAVA št. 280
E 36 – SPODNJE PREBUKOVJE št. 16
E 37 – STRANSKE MAKOLE št. 19.
E 38 – STRANSKE MAKOLE št. 23
E 40 – ŠMARTNO NA POHORJU št. 17
E 41 – ŠMARTNO NA POHORJU št. 39
E 42 – URH št. 5
E 43 – ZGORNJA LOŽNICA št. 22
E 44 – ZGORNJA POLSKAVA, Mariborska c. 46
E 45 – ZGORNJE POLJČANE, »Čreti«
III. Zgodovinski in memorialni spomeniki:
1. Zgodovinski spomeniki:
Z 1 – BOŽJE, spomenik Ivanu Kravosu
Z 2 – CEZLAK, spomin žrtvam fašističnega nasilja
Z 3 – DEDNI VRH, spomenik padlim kurirjem
Z 4 – JUHARTOV KRIŽ, spomenik boju Šercerjeve brigade
Z 5 – JURGOVO, spomenik dvema padlima partizanoma
Z 6 – KOT, spomenik bojem Zidanškove, Bračičeve in Tomšičeve brigade
Z 7 – KRIŽNI VRH, spomenik padlemu partizanu
Z 8 – LAČNA GORA, spomenik padlima partizanoma
Z 9 – LAPORJE, hiša, v kateri so se. sestajali organizatorji osvobodilnega boja
Z 10 – MAKOLE, obeležje na grobu kurirjev, padlih na Dednem vrhu
Z 11 – MALAHORNA, spomenik padlemu obveščevalcu
Z 12 – OSANKARICA, spomenik poslednjemu boju Pohorskega bataljona
Z 13 – PESEK, spomenik ustanovitvi Pohorskega odreda
Z 14 – PLANINA POD ŠUMIKOM, partizanska bolnica Jesen
Z 15 – POKOŠE, spomenik ustreljenim partizanskim obveščevalcem
Z 16 – RAZGOR, grob neznanih partizanov
Z 17 – SRECE, Sagadinova domačija
Z 18 – STANOVSKO št. 26
Z 19 – STODREŽ, spomenik ustreljenim talcem
Z 20 – ZGORNJA POLSKAVA (GAJ), spomenik ustreljenim talcem
2. Domovi pomembnih Slovencev:
Z 21 – ČADRAM, hiša št. 21 (Anica Černej)
Z 22 – DEVINA, hiša št. 3 (Ivan Žolgar)
Z 23 – PRELOGE, hiša št. 11 (Makso Pirnik)
Z 24 – SLOVENSKA BISTRICA, Titova 61 (Brata Janko in Josip Sernec)
Z 25 – SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 6
Z 26 – SPODNJA POLSKAVA, hiša št. 282 (Anton Ingolič)
Z 27 – VELIKO TINJE, stara šola (Jože Tomažič)
Z 28 – ZGORNJE POLJČANE, Ulica Erne Staro-vasnik 9 (Erna Starovasnik)
Z 29 – VISOLE, hiša št. 126 (Josip Vošnjak)
IV. Tehniški spomeniki:
T 1 – SLOVENSKA BISTRICA, kamniti most
T 2 – SLOVENSKA BISTRICA, nekdanja kurilnica pri železniški postaji.
7. člen
Strokovne osnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor vsebujejo vse podatke iz tretjega člena odloka in so sestavni del odloka ter so na vpogled pri upravnem organu občine Slovenska Bistrica, pristojnem za kulturo.
8. člen
Položaj, velikost, oblika in meja posameznih spominskih območij in spomenikov so vrisani v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1: 5000, ki ga je izdelala geodetska uprava občine Slovenska Bistrica in se hrani pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Slovenska Bistrica.
Karte so sestavni del zbirke listin registra naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov z območja občine Slovenska Bistrica, ki ga vodi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor in so tudi sestavni del tega odloka.
Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe spomenikov smejo opravljati tekoče vzdrževanje na spomenikih, druge posege na spomenikih, razglašenih s tem odlokom pa le v sporazumu in po navodilih Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor in pristojnega občinskega upravnega organa.
9. člen
Varstveni režimi so opredeljeni posebej za naravne znamenitosti in posebej za nepremične kulturne in zgodovinske spomenike, in so sestavni del strokovnih osnov in s tem tega odloka.
V primerih posegov v naravne spomenike, pri katerih gre za vodotoke in vodne vire, ki so neobhodni za nadaljnji razvoj tega območja se varstveni režim lahko določi na osnovi odločitev posebne komisije, v kateri obvezno sodelujejo predstavniki Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor in predstavniki Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora občine Slovenska Bistrica.
10. člen
Nosilci družbenega planiranja, zlasti uporabniki prostora in družbenopolitična skupnost, so dolžni pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov upoštevati varstvene omejitve in prepovedi za spomenike in njihovo neposredno okolico, ki se varujejo s tem odlokom, kot kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne znamenitosti v občini Slovenska Bistrica.
11. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov, navedenih v tem odloku, opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
12. člen
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je dolžan v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka vpisati razglašene spomenike in območja v register naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov za območje občine Slovenska Bistrica.
O vpisu je Zavod dolžan obvestiti tudi zbirni register pri Zavodu Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
13. člen
Upravni organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve občine Slovenska Bistrica, poda predlog za vpis razglašenih spomenikov v zemljiško knjigo in o razglasitvi obvesti imetnike spomenikov ter jih v roku 1 leta po sprejemu odloka, seznani z dejstvi, določenimi s tem odlokom in zakonom.
14. člen
Imetnik, ki namerava spomenik ali znamenitost prodati, ga mora najprej ponuditi občini tako, da o nameravani prodaji, pismeno obvesti občinski upravni organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve.
15. člen
Upravni organi in inšpekcijske službe, so v okviru svoje pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se spreminjalo ali poškodovalo lastnosti spomenikov, določenih s tem odlokom.
Vsako nedovoljeno spremembo varovanih spomenikov je potrebno vrniti v prvotno stanje v breme povzročitelja posega na spomeniku.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska uprava inšpekcijskega nadzorstva občine Maribor, občine Lenart in občine Slovenska Bistrica.
Za kršitve določil tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-012-10/92
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti