Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1089. Pravilnik o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v drobnem gospodarstvu občine Radovljica, stran 1668.

V skladu s 3. in 22. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) je Izvršni svet" Skupščine občine Radovljica na 59. seji dne 30. 3. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v drobnem gospodarstvu občine Radovljica
1. člen
Višino sredstev v proračunu za tekoče leto sprejme skupščina občine.
2. člen
Sredstva v obliki posojil so namenjena ohranjanju in pridobivanju novih delovnih mest v zasebnem sektorju drobnega gospodarstva občine Radovljica.
3. člen
Sedež pravne osebe ter sedež obrti morata biti na območju občine Radovljica.
4. člen
Kriteriji, ki opredeljujejo prednostni vrstni red reševanja vlog:
1. ohranjanje zaposlovanja,
2. novo zaposlovanje,
3. poravnane morajo biti vse obveznosti do občine,
4. neodpuščanje delavcev v zadnjih 6 mesecih,
5. zaposleni iz občine Radovljica.
Zaporedna številka kriterija pomeni stopnjo prioritete v primeru, da seštevek zahtevkov presega razpoložljiva sredstva.
5. člen
Najvišji znesek posojila je lahko enak enomesečnemu znesku potrebnih sredstev za osebne dohodke redno zaposlenih po kolektivni pogodbi pri pogoju, da ne presega 20% celotnih sredstev namenjenih ohranjevanju delovnih mest v zasebnem sektorju drobnega gospodarstva v občini.
6. člen
Posojila se odobrava z najdaljšo dobo vračila 3 mesecev na osnovi predloženega gradiva.
7. člen
Obrestna mera za posojilo je enaka 90% revalorizacijske obrestne mere (R). Realna letna obrestna mera se ne upošteva (r=0).
Zamudne obresti se zaračunajo po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti. Obresti se v enaki višini zaračunavajo posojilojemalcem, ki niso navedli resničnih podatkov.
8. člen
Posojilojemalec lahko ponovno zaprosi za kredit, če je poravnal obveznosti iz tega naslova in izpolnil ostale pogoje vendar zaporedoma največ dvakrat.
9. člen
Posojilojemalec se zaveže, da v času do vračila kredita ne bo prekinil delovnega razmerja redno zaposlenim. Novo zaposlene bo zaposlil najkasneje ob prejemu posojila.
Obrtnik, ki šele pričenja s poslovanjem se dodatno zaveže, da ne bo odjavil obrti vsaj še tri mesece po vrnitvi posojila.
10. člen
Posojila se zavarujejo z bianco akceptnim nalogom.
11. člen
Sredstva se nakažejo na žiro račun posojilojemalca.
12. člen
Zahtevki se posojila se pošljejo Upravi za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Radovljica, Radovljica, Gorenjska cesta 19, ki jih v 3 dneh analizira in predloži v obravnavo na naslednjo sejo izvršnega sveta, ki odloči o rešitvi vloge.
13. člen
Zahtevke lahko vložijo obrtniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. in 3. člena tega pravilnika. Zahtevek mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec zahtevka za odobritev posojila za ohranjanje delovnih mest v zasebnem sektorju drobnega gospodarstva občine Radovljica, ki ga prosilci dobijo na Upravi za gospodarstvo in družbene dejavnosti ter na Obrtni zbornici Radovljica,
– izjavo v skladu z 9. členom tega pravilnika,
– primerjavo med aktualnimi terjatvami do kupcev in obveznostmi do dobaviteljev, zaposlenih, družbenih dejavnosti in države z navedbo partnerjev, rokov zapadlosti in posameznih zneskov,
– osnovne podatke o sklenjenih pogodbah, katerih izpolnitev je ogrožena zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev.
Pravne osebe dodatno predložijo še:
– fotokopijo odločbe Uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko, da poslovni prostori ustrezajo zahtevam za opravljanje dejavnosti,
– izjavo ustanoviteljev, da se vsi navedeni podatki nanašajo na dejavnost iz priložene odločbe.
14. člen
Zavrnjene vloge se ob ponovni vložitvi dopolnijo samo s spremembami in novim zahtevkom.
15. člen
Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti takoj obvesti prosilce o rešitvi vlog, nadaljnji postopek odobritve in vračila posojil pa vodi Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve.
16. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3-313-2/1992
Radovljica, dne 30. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti