Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1079. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Poljane-Gradišče", stran 1656.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 5/91), navodila o uveljavljanju finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi (Uradni list RS, št. 21/91), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 2. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju »Poljan e-Gradišče«
1. člen
S tem odlokom se na predlog Mercator-Kmetijske zadruge Litija uvede agromelioracijski postopek za izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih na delu naslednjih katastrskih občin: Poljane, Gradišče, Jezni Vrh, Sobrače, Liberga, Kresnice, Vače, Rovišče in Jablanica. Seznam parcel po posameznih katastrskih občinah in lastnikih je v projektu.
2. člen
Agromelioracijsko območje Poljane-Gradišče obsega 68,75 ha kmetijskih zemljišč in je razdeljeno na več območij: zajema dele območij vasi Poljane, Gradišče, Sobrače, Pusti Javor, Ježce, Mišji Dol ter manjši del območij vasi Velika Kostrevnica, Razbure, Kresniške Poljane, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Ržišče in Rovišče. Meje območja so vrisane v preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, ki so sestavni del projekta. Projekt je na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora občine Litija, Litija, Jerebova ulica 14.
3. člen
Kmetijska zemljišča na agromelioracijskem območju so z dolgoročnim planom občine Litija za obdobje 1986-2000 trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Agromelioracijski ukrepi obsegajo: odstranitev drevja in grmovja na kmetijskih površinah, odstranjevanje kamenja, izravnava nastalih jam, urejanje poti, založno gnojenje in apnenje v skladu z gnojilnim načrtom.
5. člen
Investitor agromelioracijskih del je Mercator-Kmetijska zadruga Litija. Investitor zagotovi sredstva za izvedbo agromelioracije od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v višini 75% predračunske vrednosti projekta v obliki nepovratnih sredstev, 25% je udeležba lastnikov Oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč.
6. člen
Investitor mora za izvedbo agromelioracije pridobiti lokacijsko dovoljenje.
7. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni izvesti agromelioracijska dela v skladu z investicijskim programom in ureditvenim načrtom agromelioracije.
V primeru, da lastniki kmetijskih zemljišč agromelioracijskih del ne opravijo v roku, določenim v projektu, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika zemljišča.
8. člen
Kultura in način rabe agromelioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi agromelioracijskih del.
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč najmanj deset let po končani agromelioraciji ne smejo spremeniti namembnost kmetijskih zemljišč, vključenih v predmetno agromelioracijo in so dolžni ta zemljišča obdelovati kot dobri gospodarji.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-3/92
Litija, dne 2. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti