Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1077. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 1991, stran 1654.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 ih 34/91-I), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83, 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščine občine Litija na 17. skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 2. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 1991
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Litija za leto 1991.
2. člen
Prihodki proračuna občine Litija, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1991 so naslednji:
                             SLT
prihodki                   213,643.852,50
odhodki                   216,542.119,70
presežek odhodkov nad prihodki        2,898.267,20.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2,898.267,20 SLT se pokrije iz prihodkov v proračunu občine Litija za leto 1992.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/91
Litija, dne 2. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
-----------------------------------------------------------------
                           Realizacija
                         januar-december
                               1991
-----------------------------------------------------------------
Prihodki
Davki                        94,908.516,90
Takse                        3,538.263,60
Prispevki                      27,668.207,30
Drugi prihodki                   18,789.113,20
Dopolnilna sredstva                 61,091.628,00
Ostali prihodki                   2,442.123,50
Skupaj vsi prihodki                208,437.852,50
Najeti krediti                    5,206.000,00
Razpoložljiva sredstva               213,643.852,50
 
-----------------------------------------------------------------
                           Realizacija
                         januar-december
                               1991
-----------------------------------------------------------------
Odhodki
Tekoči del proračuna (I + II + III)
I. Odhodki za delo organov
Delo občinskih upravnih organov           30,480.700,00
Delo javnih zavodov                 88,093.567,80
Skupaj                       118,574.267,80
II. Transferji, dotacije, subvencije
A) Socialni transferji (OP + RP)          53,351.748,60
B) Dotacije družbenim dejavnostim          5,073.407,00
C) Plačilo storitev na podr. družbenih
dejavnosti                      6,491.771,60
D) Subvencije na podr. gospodarske
infrastrukture                   29,010.855, 40
E) Sredstva za gospodarski razvoj          4,424.093,70
Skupaj (- RP)                    60,079.237,60
III. Drugi odhodki                  8,432.578,50
Skupaj tekoči del I + II + III           187,086.083,90
Investicijski del proračuna IV + V
IV. Investicijski odhodki              25,364.846,30
V. Odplačilo dolgov                 4,091.189,50
Skupaj investicijski del IV + V           29,456.035,80
Skupaj vsi odhodki                 216,542.119,70
Proračunski primanjkljaj              -2,898.267,20
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti