Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1066. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Idrija za leto 1991, stran 1645.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91) in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine in Izvršnega sveta SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 14. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Idrija za leto 1991
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Idrija za leto 1991, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada in sredstev za zdravstveno varstvo živali.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
– prihodke v višini               200,413.344
– odhodke v višini               208,323.752
– primanjkljaj prihodkov             7,910.408
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke v višini                 191.292
– odhodke v višini                 105.843
– presežek prihodkov                 85.449
3. Zaključni račun sredstev za zdravst. varstvo živali izkazuje:
– prihodke v višini                 865.547
– odhodke v višini                 796.017
– presežek prihodkov                 69.530
3. člen
Primanjkljaj prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese kot obveznost v naslednje leto.
4. člen
Presežek po zaključnem računu rezervnega sklada se razporedi za pokrivanje primanjkljaja proračuna.
5. člen
Presežek po zaključnem računu sredstev za zdravstveno varstvo živali se prenese v leto 1992.
6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 403-6/91
Idrija, dne 14. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
       Bilanca prihodkov in razporeditev prihodkov
        po zaključnem računu proračuna občine
             Idrija za leto 1991
 
----------------------------------------------------------------------
Zap. št. Prihodki                       Znesek
----------------------------------------------------------------------
1.    Prihodki od davka na dobiček            8,006.645
2.    Prihodki od davkov na OD             113,383.535
3.    Prihodki od davkov od prometa
     proizvodov in storitev              10,425.836
4.    Davek na dohodek od premoženja
     in premoženjskih pravic               498.339
5.    Takse                       2,460.532
6.    Prihodki po posebnih predpisih           1,652.920
7.    Prihodki upravnih organov             1,563.979
8.    Prihodki družbenih dejavnosti           15,290.524
9.    Prihodki gospodarskih dejavnosti          9,520.577
10.    Finančna izravnava                27,107.348
11.    Prihodki od obresti                3,203.032
12.    Transferna sredstva                5,860.153
13.    Presežek prihodkov 1990              1,439.924
14.    Primanjkljaj prihodkov 1991            7,910.408
     Skupaj                      208,323.752
 
----------------------------------------------------------------------
Zap. št. Razporeditev prihodkov                Znesek
----------------------------------------------------------------------
1.    Dejavnost organov in
     skupščinska dejavnost               29,924.389
2.    Dejavnost političnih strank,
     društev in KS                   3,197.133
3.    Sredstva za družbene dejavnosti         128,245.842
4.    Obramba in zaščita                 1,670.472
5.    Sredstva za gospodarske dejavnosti        33,358.150
6.    Rezerve                       853.927
7.    Transferna sredstva                5,860.153
8.    Razvojni sklad                   2,607.762
9.    Pokrivanje primanjkljaja 1990           2,605.924
----------------------------------------------------------------------
     Skupaj                      208,323.752
----------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti