Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1055. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu, stran 1639.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja minister za trgovino
NAVODILO
za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu
1. člen
S tem navodilom se določa način izplačila finančnih intervencij, opredeljenih v predpisih o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu.
2. člen
V primerih, ko je izvajanje finančnih intervencij pri določenem pridelku oziroma proizvodu, njihova oblika in čas trajanja vezano s finančnimi intervencijami za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane, se glede vlaganja zahtevkov za njihovo izplačilo uporablja navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane.
3. člen
Za pridobitev podpor, nadomestil in regresov, uvedenih z namenom odkupa tržnih presežkov v blagovne rezerve, skleneta Ministrstvo za trgovino in Republiška direkcija za blagovne rezerve pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izvedbi odkupa.
Iz pogodbe mora biti razvidno: vrsta pridelka oziroma proizvoda in načrtovane količine za odkup, oblika intervencije, razlogi za njihov nastanek in znesek intervencije na enoto proizvoda ali skupni znesek intervencijskih sredstev za ta namen.
4. člen
V primerih, ko je sproščanje določenih osnovnih živil iz blagovnih rezerv izvedeno po cenah, nižjih od veljavnih, tržnih cen, je do regresnih sredstev upravičena Republiška direkcija za blagovne rezerve v višini, ki izhaja iz pogodbe o sproščanju blagovnih rezerv, sklenjene med Ministrstvom za trgovino in Republiško direkcijo za blagovne rezerve.
Iz pogodbe mora biti razvidno: vrsta osnovnega živila, razlog za regresiranje, višina regresa na enoto proizvoda, skupna količina sproščenega blaga ter skupni znesek intervencije.
5. člen
Zahtevke, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih v skladu s 3. in 4. členom tega navodila, vlaga Republiška direkcija za blagovne rezerve. Zahtevki temeljijo na podatkih, ki izhajajo iz pogodbe.
6. člen
Zahtevke za podpore, nadomestila in regrese za blažitev posledic naravnih nesreč vlagajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti; na podlagi stanja, ki ga ugotovi Republiški štab za civilno zaščito pa tudi Republiška direkcija za blagovne rezerve.
Iz zahtevkov mora biti razvidno: območje naravne nesreče, vrsta proizvodov in oblika intervencije, znesek intervencije za enoto proizvoda ter skupni znesek intervencij.
Zahtevek na podlagi predhodno ugotovljenih in potrjenih potreb se vloži na naslov:
Ministrstvo za trgovino, Ljubljana, Trg republike 3.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. aprila 1992.
Minister
za trgovino
Jože Jeraj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti