Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1050. Odlok o dopolnitvah odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije, stran 1632.

Na podlagi tretjega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o dopolnitvah odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije
1. člen
V odloku o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92) se za 4. členom dodajo novi 4.a do 4.č členi, ki se glasijo:
»4.a člen
Po tem. odloku se izračunavajo tudi:
– vrednost podržavljenega trajnega nasada,
– vrednost zemljišča, za katerega ni podatkov o katastrski kulturi v času podržavljanja in je danes na njem trajni nasad,
– vrednost sodobnega trajnega nasada.
Po tem odloku so trajni nasadi: vinogradi, plantažni – intenzivni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki in hmeljišča.
4.b člen
Vrednost« trajnega nasada, izračunana po 3. in 4. členu tega odloka (IVTN), predstavlja skupno vrednost zemljišča in investicije v sodoben trajni nasad v prvem letu rodnosti, ki pa se korigira glede na količnik vrednosti zemljišča (KVZ), količnik vrednosti investicije (KVI), količnik manjše vrednosti tehnologije investicije v času podržavljenja glede na sodoben nasad (KMVT) in količnik amortizacije (AM).
4.c člen
Količniki iz prejšnjega člena so naslednji:
1. Količniki vrednosti zemljišča. (KVZ) in količniki vrednosti investicije (KVI) v trajni nasad, so glede na vrsto nasada naslednji:
------------------------------------------------------------------
           Količnik vrednosti    Količnik vrednosti
Vrsta nasada          zemljišča        investicije
                  (KVZ)           (KVI)
------------------------------------------------------------------
Plantažni sadovnjak         0,3            0,7
Ekstenzivni sadovnjak        0,8            0,2
Vinograd               0,3            0,7
Hemljišče              0,4            0,6
------------------------------------------------------------------
2. Količniki manjše vrednosti tehnologije investicije v podržavljenih nasadih glede na sodoben nasad (KMVT) so glede na vrsto nasada naslednji:
– ekstenzivni sadovnjak 1
– vinograd 0,6
– hmeljišče 0,5
– intenzivnih – plantažnih sadovnjakov v času podržavljenja ni bilo.
3. Količnik amortizacije (AM) je 0,5.
4.č člen
Vrednosti zemljišč in nasadov iz 4.a člena tega odloka se izračunajo:
1. Če je bil podržavljen trajni nasad, se njegova sedanja vrednost (VPN) izračuna po naslednji formuli:
VPN = (IVTN x KVI x KMVT x AM) + (IVTN x KVZ).
2. Če je bilo podržavljeno zemljišče, za katerega ni podatkov o katastrski kulturi v času podržavljenja in je danes na tem zemljišču trajni nasad, se sedanja vrednost podržavljenega zemljišča (VPZ) izračuna iz sedanje katastrske kulture po naslednji formuli:
VPZ = IVTN x KVZ.
3. Vrednost sodobnega trajnega nasada (VSTN), se izračuna na dan izdaje denacionalizacijske odločbe po naslednji formuli:
VSTN = (IVTN x KVI x AM) + (IVTN x KVZ).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/92-8/2-8
Ljubljana, dne 16. aprila 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti