Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1028. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1991, stran 1619.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, 49/90) in na podlagi 1. odstavka 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 9. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1991
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Logatec za leto 1991. Zaključni račun proračuna vključuje tudi sredstva rezerv občine Logatec in sredstva kupnin od prodanih stanovanj.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
                        SLT
– prihodke              153,066.872
– odhodke               152,995.102
– razliko                 71.771
Sredstva rezerv občine Logatec izkazujejo:
– prihodki                514.136
– odhodki                    0
– razlika                 514.136
Sredstva kupnin od prodanih stanovanj izkazujejo:
– prihodke               5,934.768
– odhodke                2,679.218
– razliko                3,255.550
3. člen
Razlika prihodkov nad odhodki po zaključnem računu občine Logatec v višini 71.771 SLT se razporedi v proračunu za leto 1992.
4. člen
Razlika prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv občine Logatec v višini 514.134 SLT se prenese za isti namen v leto 1992.
5. člen
Razlika prihodkov nad odhodki sredstev kupnin od prodanih stanovanj v višini 3,255.550 SLT se prenese za isti namen v leto 1992.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Logatec za leto 1991 je sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-4/91
Logatec, dne 10. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti