Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1022. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Jesenice, stran 1614.

Na podlagi 2. odstavka 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 33/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 15/90), 27. člena kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91) in 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na seji dne 7. 4. 1992 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Jesenice
1. člen
Z odredbo o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: odredba) se razporedi delovni čas in določi uradne ure v upravnih organih in strokovni službi občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2. člen
Delovni čas v upravnih organih traja 40 ur in je razporejen na pet delovnih dni, in sicer na ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
3. člen
V upravnih organih je premakljiv začetek in konec delovnega časa in traja:
a) dovoljeni delovni čas:
– v ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.30 ure
– v sredo            od 7.00 do 17.30 ure
– v petek            od 7.00 do 13.30 ure
b) čas obvezne prisotnosti:
– v ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 15.00 ure
– v sredo            od 7.30 do 17.00 ure
– v petek            od 7.30 do 13.00 ure
4. člen
Delovni čas za opravljanje pomožnih tehničnih del in nalog določi sekretar pristojnega upravnega organa občine.
5. člen
Uradne ure v upravnih organih za stranke so:
– v ponedeljek         od 7.30 do 14.30 ure
– v sredo           od 7.30 do 17.00 ure
– v petek           od 7.30 do 12.30 ure
6. člen
Na dan pred praznikom (1. maj, 1. januar), to je 30. 4. in 31. 12., so uradne ure do 13.30 ure.
7. člen
Vsak delovni dan ima uradne ure sprejemno – informativna pisarna Sekretariata za občo upravo in splošne zadeve občine Jesenice.
8. člen
Predstojnik upravnega organa lahko začasno določi drugačen razpored delovnega časa, če je to glede na značaj nalog upravnega organa potrebno.
9. člen
Razpored delovnega časa in uradnih ur mora biti objavljen in na primeren način označen v prostorih upravnih organov.
10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1992 dalje.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa in določitvi uradnih ur v upravnih organih in strokovnih službah občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/87, 15/88 in Uradni list RS, št. 28/90).
Št. 14-01/77
Jesenice, dne 14. aprila 1992.
Predsednica
IS SO Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost