Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1007. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1992, stran 1603.

Na podlagi 160. člena v zvezi z 276. členom in tretjim odstavkom 318. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je Predsedstvo Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije na seji dne 16. aprila 1992 sprejelo
SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1992
I
Starostne, invalidske in družinske pokojnine se od 1. februarja 1992 uskladijo na podlagi gibanja plač vseh zaposlenih delavcev na območju republike v mesecu februarju 1992 v primerjavi z mesecem januarjem 1992 tako, da se povečajo za 12,7%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1992.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 – v nadaljevanju: zakon) od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 17/92), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 1992.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. februarja 1992 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 1992.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/ 90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 17/92), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 1992.
V
Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupnosti (Uradni list SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 1991 naprej, uveljavljene do 31. decembra 1992.
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma od 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VII
Pokojnine kmetov borcev NOV dne 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. februarja 1992 najmanj 11.130,61 SLT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. februarja 1992.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. februarja 1992.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Uskladijo se zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec januar 1992 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1992 (Uradni list RS, št. 17/92).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, pripadajoča razlika za nazaj, za meseca februar in marec 1992, se obračuna in izplača skupaj s pokojnino za mesec april 1992.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/92
Ljubljana, dne 16. aprila 1992
Predsedstvo Skupščine Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije
Predsednik
Miro Gošnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti