Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1004. Sklep o delovnem času za določena opravila plačilnega prometa v Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, stran 1601.

Na podlagi 19. točke 139. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70/83, 16/86, 72/86, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89, 57/89, 79/90, 84/90 in 20/91) in v zvezi z odlokom o soglasju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) je svet Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji na seji dne 14. 4. 1992 sprejel
SKLEP
o delovnem času za določena opravila plačilnega prometa v Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem sklepom se določa delovni čas za sprejem plačilnih nalogov, dnevnega iztržka in obdelavo plačilnih nalogov v organizacijskih enotah (podružnice in ekspoziture) Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba).
2. člen
Organizacijske enote službe sprejemajo plačilne naloge (redne in nujne) od udeležencev v plačilnem prometu ob delavnikih od 8. do 13. ure in prvo soboto v mesecu od 8. do 11. ure.
3. člen
Organizacijske enote službe sprejemajo plačilne naloge od udeležencev v plačilnem prometu od ponedeljka do petka tudi po času, ki je določen v prejšnjem členu tega sklepa. Te naloge obdelajo podružnice v plačilnem prometu prvi naslednji delovni dan. Plačilni nalogi morajo biti opremljeni z datumom dneva obdelave v plačilnem prometu, ne pa z datumom dneva predložitve plačilnega naloga.
Plačilne naloge iz prejšnjega odstavka sprejemajo podružnice do 16. ure, ekspoziture pa do 15. ure.
4. člen
Organizacijske enote službe sprejemajo dnevni iztržek od udeležencev v plačilnem prometu na blagajni v času, ki je določen za sprejemanje plačilnih nalogov v 2. členu tega sklepa.
Udeleženci v plačilnem prometu lahko polagajo dnevni iztržek v dnevno nočni trezor 24 ur na dan.
5. člen
Podružnice opravijo vsak delavnik celotno obdelavo plačilnih nalogov, sprejetih v času, ki je določen v 2. členu in v prvem odstavku 4. člena tega sklepa.
Celotna obdelava po prejšnjem odstavku zajema obdelavo nalogov plačilnega prometa vključno s pošiljanjem zbirnih obvestil ter izdelavo poročil o spremembah in stanju sredstev na računih udeležencev v plačilnem prometu.
6. člen
Podružnice opravijo vsak delovni dan telefonsko vključevanje vpoglednih sredstev pravnih oseb v račune bank, ki jih vodijo druge organizacijske enote in zagotovijo medbančno posojanje sredstev najkasneje do 21.30 ure.
7. člen
Podružnice dostavljajo podatke o stanju sredstev na določenih računih, ki vključuje tudi medbančno posojanje sredstev, sektorju za računalniško obdelavo podatkov centrale po končani dnevni obdelavi podatkov v plačilnem prometu najkasneje do 22.30 ure po telekomunikacijski mreži.
8. člen
Podružnice opravijo vsako prvo soboto v mesecu in vsako soboto, ki je zadnji delovni dan v mesecu, celotno obdelavo nalogov v plačilnem prometu v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega sklepa.
Obdelavo plačilnih nalogov, sprejetih drugo, tretjo, četrto in peto soboto v mesecu opravijo podružnice v ponedeljek zjutraj tako, da zagotovijo pravnim osebam podatke o prilivu sredstev na njihove račune najkasneje do 10. ure.
Podružnicam, ki zaradi objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti pravnim osebam podatke o prilivih sredstev na njihove račune na način iz prejšnjega odstavka, določi generalni direktor službe tak delovni čas, ki to omogoča.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o določanju razporeda, začetka in konca delovnega časa za določene posle plačilnega prometa v službi družbenega knjigovodstva (Glasnik SDK, št. 9/90).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1992.
Št. 150-3/92
Ljubljana, dne 14. aprila 1992.
Predsednik sveta
Službe družbenega
knjigovodstva v
Republiki Sloveniji
Slavko Mihelič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti