Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1001. Pravilnik o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko-sanitarnih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu, stran 1576.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRAVILNIK
o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko – sanitarnih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu
1. člen
Odločba o veterinarsko – sanitarnih pogojih za uvoz pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, za katere je obvezna veterinarska kontrola na mejnih prehodih, ni potrebna za naslednje pošiljke:
1. živih živali (psi, mačke, okrasne in eksotične ptice, želve, hrčki, budre, miši, akvarijske ribice), za katere pooblaščeni veterinar države izvoznice v mednarodnem veterinarskem certifikatu potrjuje:
– da so živali zdrave in ne kažejo suma na kužne bolezni, ki jih je treba prijavljati in se lahko s to vrsto živali prenašajo,
– da so psi in mačke cepljeni proti steklini, psi tudi proti pasji kugi, in da od cepljenja ni preteklo več kot 6 mesecev.
Uvoznik mora imeti za zgoraj navedene živali odločbo pristojne veterinarske inšpekcije o karanteni. Za hišne ljubljence (psi, mačke, okrasne ptice), ki jih lastnik začasno pripelje na ozemlje Republike Slovenije največ do 30 dni, ni potrebna karantena;
2. toplotno obdelane proizvode živalskega izvora ne glede na njihov namen, če pooblaščeni veterinar države izvoznice v mednarodnem veterinarskem certifikatu, ki mora spremljati pošiljko, potrdi:
– da je proizvod dobljen od zdravih živali pod kontrolo pristojne veterinarske inšpekcije, da je bil pri proizvodnji obdelan po določenem toplotnem postopku, ki izključuje možnost prenosa kužnih bolezni in škodljivega delovanja na uporabnike proizvodov, vštevši tudi raven škodljivih ostankov (rezidua, pesticidov, antibiotikov, sulfonamidov, hormonov, težkih kovin idr.),
– da je proizvod iz obratov, registriranih za izvoz, in da so ti obrati pod stalnim veterinarskim nadzorstvom,
– da raven radiološke onesnaženosti proizvoda v pošiljki ni večja od dovoljene v Republiki Sloveniji.
S toplotno obdelanimi proizvodi po tej točki so mišljeni: konzerve vseh vrst, sterilizirano in pasterizirano mleko, mleko v prahu, mesni ekstrat, sladoled, smetana, surovo maslo;
3. siril in čistih cepiv, ki se uporabljajo v mlekarstvu.
4. ribjega mesa in konzumnih rib, rakov, školjk, žab in mehkužcev, razen živih rib za ribogojnice, če pooblaščeni veterinar države izvoznice z mednarodnim veterinarskim certifikatom potrdi, da je pošiljka zdrava in da se z njo ne more prenesti kužna bolezen, ki se mora obvezno prijaviti.
Za ribje meso je treba s certifikatom potrditi tudi, da v njem ni parazitov iz rodu Anisakis in Cudoa in da raven radiacije v pošiljki in delež škodljivih snovi nista večja od dovoljenih v Republiki Sloveniji;
5. strojenih ali polstrojenih (piklanih, krom, ipd.) kož, tovarniško predelane volne (prane, česane, beljene, tops, moher ipd.), dlake in perja, če sta bila tovarniško prana in sortirana, polžjih hišic, če te pošiljke spremlja certifikat pooblaščenega veterinarja države izvoznice, s katerim se potrdita stopnja obdelave in njihova neoporečnost;
6. ribje hrane, hrane za pse in mačke ter druge hišne ljubljence, pri čemer mora pooblaščeni veterinar države izvoznice v certifikatu, ki spremlja pošiljko, potrditi:
– da je hrana termično obdelana iz krajev, v katerih ni kužnih bolezni živali, da je proizvodni proces pod stalno veterinarsko kontrolo, kar zagotavlja, da se s pošiljko ne morejo prenesti živalske kužne bolezni,
– da hrana ne vsebuje več škodljivih snovi, kot je to dovoljeno v Republiki Sloveniji,
– da je raven radioaktivnosti pošiljke pod dovoljeno v Republiki Sloveniji,
– da je hrana mikrobiološko neoporečna.
2. člen
Če v kraj končnega uporabnika prispe oporečna pošiljka, občinski veterinarski inšpektor obdrži povratnico, mejni veterinarski inšpekciji in Republiški veterinarski upravi v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pošlje svoj zapisnik ter druge listine o ugotovljeni oporečnosti pošiljke.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-03-910/92
Ljubljana, dne 30. marca 1992.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina