Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992

Kazalo

855. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje, stran 1413.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 78. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo
ODREDBO
o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
1. člen
Objekti, ki so posebnega pomena za obrambo države, so:
1. stacionarni objekti sistema upravnih zvez in zvez teritorialne obrambe, objekti operativnih organizacijskih enot Ministrstva za obrambo, poveljstev, poveljniških mest in borbenih sistemov, posebej namenjeni objekti za delovanje poveljstev in državnih organov v vojni ter skladiščni objekti namenjeni za skladiščenje minskoeksplozivnih sredstev, oborožitve in vojaške opreme;
2. objekti za vzdrževanje oborožitve in posebne vojaške opreme;
3. nastanitveni, učni in drugi objekti na območju vojašnic;
4. vojaška strelišča, poligoni ter posebej urejeni ognjeni položaji;
5. drugi vojaški objekti in objekti za zaščito ter reševanje.
Sestavni del objektov iz prejšnjega odstavka je tudi okoliš, ki ga predstavlja funkcionalno zemljišče vojaškega dvorišča. Vojaško dvorišče je ograjeno ali neograjeno zemljišče, potrebno za funkcionalno uporabo vojaškega ali drugega za obrambo in zaščito pomembnega objekta, določenega s to odredbo.
2. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena so:
– objekti in njihovi okoliši morajo biti fizično ali tehnično varovani;
– vstop, gibanje in. zadrževanje v teh objektih ali okoliših je dovoljeno samo pooblaščenim osebam;
– snemanje, raziskave in meritve na teh objektih in okoliših lahko opravljajo samo organizacije in osebe, ki jih pooblasti Ministrstvo za obrambo;
– objektov ni dovoljeno vnašati v javne publikacije;
– izdelavo tehnične, gradbene in druge dokumentacije ter vzdrževalna dela na objektih in napravah v njih lahko izvajajo samo organizacije, ki imajo soglasje Ministrstva za obrambo.
Pri graditvi objektov na okoliših iz prve točke prvega odstavka prejšnjega člena se glede priključevanja objektov na komunalno in drugo infrastrukturo izven objektov in okoliša uporabljajo splošni predpisi.
Za objekte in pripadajoče okoliše iz 2. točke drugega odstavka 1. člena se ne uporablja ukrep iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.
3. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in pripadajočih okolišev iz 3. točke prvega odstavka 1. člena te odredbe so:
– objekti in njihovi okoliši morajo biti fizično ali tehnično varovani;
– vstop, gibanje in zadrževanje na območju vojašnic je dovoljeno osebam, ki imajo dovoljenje pristojnega poveljnika ali starešine, ki ga ta pooblasti;
– opravljanje snemanja, meritev in raziskav na območju vojašnic lahko opravljajo organi, organizacije in osebe, ki imajo soglasje Minstrstva za obrambo;
– vzdrževalna dela na objektih in drugih napravah na območju vojašnic lahko opravljajo samo organizacije ali službe, ki imajo soglasje Ministrstva za obrambo.
Pri graditvi nastanitvenih, skladiščnih in drugih objektov na območju vojašnic se uporabljajo splošni predpisi z upoštevanjem obveznih ukrepov iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev iz 4. točke prvega odstavka 1. člena te odredbe so:
– objekti in pripadajoči okoliši morajo biti fizično zavarovani v času uporabe; ^
– vstop, gibanje in zadrževanje na objektih in pripadajočih okoliših je v času uporabe dovoljeno le pooblaščenim osebam;
– okoliški prebivalci morajo biti predhodno obveščeni o uporabi objektov in pripadajočih okolišev na krajevno običajen način, kar ne velja za uporabo posebej urejenih ognjenih položajev;
– posebej urejenih ognjenih položajev ni dovoljeno vnašati v javne publikacije;
– snemanja, meritve in raziskave na streliščih in poligonih ter ognjenih položajih v času uporabe lahko opravljajo osebe, ki imajo pooblastilo poveljujočega na strelišču, poligonu ali ognjenemu položaju.
Republiški štab za teritorialno obrambo določi način in organizacijo uporabe strelišč in vojaških poligonov v skladu s to odredbo, Republiška uprava za zaščito in reševanje pa za poligone, ki se uporabljajo za potrebe zaščite in reševanja.
Graditev objektov na streliščih in poligonih se opravlja v skladu s splošnimi predpisi.
5. člen
Obvezni ukrepi za zavarovanje objektov in ostalih okolišev iz 5. točke prvega odstavka 1. člena te odredbe obsegajo njihovo fizično ali tehnično varovanje.
6. člen
Ministrstvo za obrambo posebej določi protipožarne ukrepe za vojaške objekte in njihove okoliše, za ukrepe varstva pri delu pa se uporabljajo splošni predpisi.
7. člen
Izvajanje obveznih ukrepov po tej odredbi nadzoruje Republiški inšpektorat za obrambo, Republiški požarni inšpektorat in druge inšpekcije s soglasjem Ministrstva za obrambo.
8. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801/2234
Ljubljana, dne 1. aprila 1992.
Minister
za obrambo
Janez Janša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti